ANSOFT Designer

Wysokowydajny system projektowania i weryfikacji układów wysokiej częstotliwości RF, złożonych układów analogowych oraz pakietów i płytek IC. Stanowi doskonałe wsparcie dla pozostałych technologii ANSOFT tj. HFSS, Q3D Extractor oraz SIwave. To przyjazne narzędzie udostępnia między innymi funkcje przygotowania i edycji schematów, automatycznego tworzenia list sieci połączeń oraz zaawansowane metody wizualizacji oraz analizy wyników.