HFSS

Narzędzie do symulacji pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (rzędu MHz i więcej), falowodów, urządzeń mikrofalowych, anten, RF MEMS i RFIC. Wysoka dokładność analizy zapewniona jest przez użycie pełnofalowego sformułowania elementów skończonych oraz automatyczny, adaptacyjny algorytm generacji siatki. Umożliwia to stosowanie rozmiarów siatki o znacznie większych rozmiarach niż długość fali przy jednoczesnej minimalizacji błędu.