Dzięki przejęciu wiodących producentów oprogramowania do analiz zjawisk elektromagnetycznych i projektowania układów półprzewodnikowych takich jak ANSOFT (2008r, za ponad 823mln $), Dellcross (2015r, kwota tajna)  i APACHE (2011r, za 314mln $) ANSYS stał się największym graczem w tej dziedzinie symulacji komputerowej. Systematyczna integracja z platformą ANSYS Workbench dodatkowo wzmocniła pozycję zakupionych technologii i poszerzyła dotychczasowe możliwości oprogramowania ANSYS.

DLACZEGO SYMULACJA?

Ciągły rozwój technologii powoduje, że produkty konsumenckie i przemysłowe posiadają coraz większą funkcjonalność, a co za tym idzie bardziej złożoną architekturę. Implementacja układów scalonych, w jak do tej pory prostych konstrukcjach, zwiększa walory użytkowe, ale równocześnie komplikuje proces projektowy produktu. Silnik samochodowy, żarówka czy telefon to obecnie urządzenia wyposażone w skomplikowane systemy elektroniczne lub elektromechaniczne wyposażone w układy zasilania, sterowania, a także urządzenia pomiarowe lub diagnostyczne.

Bez zastosowania symulacji komputerowej nie da się przewidzieć jaki wpływ na działanie układu elektronicznego ma otoczenie lub zastosowanie nowych komponentów – zarówno elektronicznych jak i mechanicznych. Badania na prototypach są kosztowne i nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do wymaganych zmian. Dlatego konieczne jest stosowanie symulacji komputerowej i to nie tylko poszczególnych elementów ale również kompletnych systemów (System Level Simulation).

ANSYS posiada obecnie najszerszą gamę narzędzi do symulacji zjawisk elektromagnetycznych na rynku.

 

Tabela możliwości modułów elektromagnetycznych ANSYS

 

 

Zamów wersję testową wybranych modułów ANSYS

 

 

 

ANSYS ANSOFT


Firma ANSOFT została zakupiona przez ANSYS na początku 2009 r. w ten sposób ANSYS zyskał nową grupę wyspecjalizowanych narzędzi do analiz elektromagnetycznych, układów elektrycznych i sterowania oraz symulacji pól sprzężonych.
 


Wśród dostępnych programów, o które poszerza ANSOFT rodzinę ANSYS warto wymienić:

  • HFSS
  • ANSOFT Designer
  • MAXWELL
  • Maxwell Circuit Editor
  • SIMPLORER
  • OPTIMETRICS
  • PExprt
  • RMxprt
  • ANSOFT Links ECAD
  • ANSOFT Links MCAD

 

Wszystkie moduły ANSYS EM integruję się ze środowiskiem ANSYS - narzędziem do analiz sprzężonych pól fizycznych. Między innymi umożliwia symulację rozkładu temperatury i naprężeń wynikającą z przepływu prądu, oraz symulację ruchu pod działaniem sił elektromotorycznych. Współpracujące z MAXWELL, jak i HFSS. Ansys zastępuje ePhysics.