Spis treści

 

Licencje Akademickie

Licencje akademickie to bogate pakiety modułów ANSYS podzielone w zależności od przeznaczenia na pakiety do analiz mechanicznych, przepływowych, elektromagnetycznych, projektowania elektroniki itp. Są to kompletne rozwiązania posiadające pełną funkcjonalność licencji komercyjnych.

strefa akademicka zdj

Licencje akademickie w sensie prawnym są podzielone na 3 zasadnicze grupy:

  • Academic Teaching: pakiety przeznaczone do dydaktyki i prac studenckich. Nie można na nich wykonywać prac doktorskich, publikacji, badań. W tych licencjach jest ograniczona ilość węzłów/elementów skończonych. CFD: do 512tys, MES: 256tys. EM/HF: bez ograniczeń.

  • Academic Research: może być wykorzystywany do badań (w tym do celów doktoratu) finansowanych z środków akademickich przez: stypendia, granty lub bezpośrednio przez uczelnie. Może być wykorzystywany także do dydaktyki.

  • Academic Associate: licencja ta może być wykorzystywana do badań związanych z przemysłem (tzw. badań przemysłowych). Celem pracy nie może być optymalizacja istniejących konstrukcji/produktów. Stosowanie licencji Associate nie zwalnia użytkownika od obowiązku publikacji wyników prowadzonych badań. Jeśli więc współpraca jednostki badawczej z przedsiębiorcą wymaga podpisania umowy o poufności wówczas konieczne jest stosowanie licencji komercyjnych.

Wszystkie wyniki wygenerowane za pośrednictwem licencji akademickich są własnością publiczną i nie mogą zostać utajnione. Zleceniodawca prac lub którykolwiek z beneficjentów dofinansowania unijnego wymagającego udziału ośrodka akademickiego nie może zastrzec praw do wyników. Efektem pracy na licencjach akademickich ma być publikacja, a dodatkowo ANSYS zastrzega sobie prawo wykorzystania wszelkich wyników do celów marketingowych.

Państwowe instytuty badawcze nie są klasyfikowane jako "obiekty akademickie" i nie są uprawnione do użytkowania licencji akademickich. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do licencji badawczych w przypadku zakupu równoważnej ilości licencji Associate lub komercyjnych, pod warunkiem użycia licencji zgodnie z ich przeznaczeniem. Takie wyjątki muszą zostać każdorazowo zatwierdzone przez firmę ANSYS Inc.

 

Warunki użytkowania licencji [ENG]

      
 
 

 Wersje akademickie
dostępne są w pakietach:

  • Associate - 1, 5 licencji
  • Research - 1, 5, 25 licencji
  • Teaching - 5, 25, 50 licencji
  • Toolbox - 1, 5, 25 licencji

 

 

Ograniczenia wielkości modelu w wersjach akademickich:

  • Academic Research i Academic Associate - bez ograniczeń
  • Academic Teaching - wg licencji:
 Licencja: Mechanical    CFD EM HF
Student 32 k 512 k --- ---
Teaching 256 k 512 k N/A N/A
Research N/A N/A N/A N/A

 

 


Zawartość pakietów uczelnianych:

kliknij poniższy obrazek aby powiększyć

 

 

 

Pełna tabela zawartości pakietów akademickich