Spis treści


Wersje akademickie
dostępne są w pakietach:

  • Associate - 1, 5 licencji
  • Research - 1, 5, 25 licencji
  • Teaching - 5, 25, 50 licencji
  • Toolbox - 1, 5, 25 licencji

 

 

Ograniczenia wielkości modelu w wersjach akademickich:

  • Academic Research i Academic Associate - bez ograniczeń
  • Academic Teaching - wg licencji:
 Licencja: Mechanical    CFD EM HF
Student 32 k 512 k --- ---
Teaching 256 k 512 k N/A N/A
Research N/A N/A N/A N/A