Symulacje dla przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego


Firmy należące do przemysłu chemicznego (CPI), petrochemicznego (HPI) a także rafineryjnego oczekują od oprogramowania wsparcia odnośnie tzw "zielonych" technologii , niosących ze sobą redukcję zużycia energii, trwałość, minimalizację oddziaływania na środowisko naturalne.

Oprogramowanie ANSYS jest obecnie z powodzeniem stosowane w przemyśle chemicznym - równolegle z prowadzonymi eksperymentami i badaniami - zapewniając korelację między różnymi stosowanymi metodami badawczymi oraz pomoc inżynierom w zrozumieniu zachodzących, złożonych zjawisk dot. różnych badanych procesów.

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie możliwości modelowania procesów, w połączeniu z niskimi kosztami wysoko wydajnego sprzętu komputerowego, stworzyły nowe pola/sposoby dla projektowania oraz optymalizacji procesów, włączając w to projektowanie reaktorów, kontrolę zanieczyszczeń, zarządzanie energią cieplną, bezpieczeństwo, rentowność jak również jakość i wydajność całego procesu.

Oprogramowanie ANSYS używane jest do rozwiązywania problemów jak m.in.: 
  • projektowanie sprzętu do generacji oraz przesyłu energii cieplnej (więcej),
  • mieszania substancji (więcej),
  • analizy systemów wielofazowych (więcej),
  • kontrolowanie zanieczyszczeń (więcej),
  • projektowania reaktorów (więcej),
  • analiz: separacji, filtracji i destylacji (więcej)
  • spalanie i reakcje chemiczne (więcej)
 
Przez ponad 30 lat, ANSYS dostarczał oprogramowanie symulacyjne, technologię oraz ekspertyzy dla inżynierów, projektantów i badaczy, kierując się koncepcją rozwoju produktu (Simulation Driven Product Development).  ANSYS rozwija zintegrowane i łatwe do wdrożenia oprogramowanie, które w pełni zaspokaja potrzeby inżyniera w zakresie aplikacji dla przemyslu.
 

 

Najważniejsze produkty podane zostały w tabeli: "Zobacz również"