Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce |
             Szukaj Logowanie Kontakt


Czas trwania: 
1 dzień
Cena za osobę:
Cena standardowa 1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 800,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto
Poziom: 
Zaawansowany, wymagana dobra znajomość MES i środowiska ANSYS. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu MES dla praktyków.

Cel szkolenia:
Zadaniem kursu jest zaznajomienie kursantów ze zjawiskiem zmęczenia  materiałów oraz z możliwościami modułu Ansys Fatigue Tool. Szkolenie zostanie rozpoczęte wprowadzeniem teoretycznym, następnie zostaną pokazane przykłady obliczeń zmęczenia wysokocyklowego oraz przykład zmęczenia niskocyklowego ze stałą amplitudą.

Dla kogo?
Kurs jest skierowany dla osób wykonujących analizy statyczne w środowisku Ansys Workbench, chcących uwzględnić zjawisko zmęczenia materiałów w swoich analizach. Wymagana jest podstawowa wiedza na temat wytrzymałości materiałów. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu MES dla praktyków. Dla osób chcących wykonywać zaawansowane obliczenia zmęczeniowe, zaleca się szkolenie Analizy zmęczeniowe w nCode DesignLife.

Program:
 • Zarys podstaw teoretycznych zjawiska zmęczenia materiałów
 • Typy obciążeń w analizie zmęczeniowej
 • Czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową
 • Wpływ naprężeń średnich na trwałość produktu
 • Analiza wysokocyklowa
 • Analiza niskocyklowa

Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych

fatigue suspension life

Szkolenie obejmuje swoją tematyką podstawy analiz zmęczeniowych w środowisku ANSYS Workbench za pomocą modułu ANSYS Fatigue

Szkolenie zawiera wprowadzenie teoretyczne do analiz zmęczeniowych, opis możliwości modułu ANSYS Fatigue, oraz kilka praktycznych przykładów. 

Czas trwania: 
1 dzień

Cena standardowa 1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 800,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto
Poziom: 
Zaawansowany, wymagana dobra znajomość MES i środowiska ANSYS. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu MES dla praktyków.

Cel szkolenia:
Zadaniem kursu jest zaznajomienie kursantów ze zjawiskiem zmęczenia  materiałów oraz z możliwościami modułu Ansys Fatigue Tool. Szkolenie zostanie rozpoczęte wprowadzeniem teoretycznym, następnie zostaną pokazane przykłady obliczeń zmęczenia wysokocyklowego oraz przykład zmęczenia niskocyklowego ze stałą amplitudą.

Dla kogo?
Kurs jest skierowany dla osób wykonujących analizy statyczne w środowisku Ansys Workbench, chcących uwzględnić zjawisko zmęczenia materiałów w swoich analizach. Wymagana jest podstawowa wiedza na temat wytrzymałości materiałów. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu MES dla praktyków. Dla osób chcących wykonywać zaawansowane obliczenia zmęczeniowe, zaleca się szkolenie Analizy zmęczeniowe w nCode DesignLife.

Program:
 • Zarys podstaw teoretycznych zjawiska zmęczenia materiałów
 • Typy obciążeń w analizie zmęczeniowej
 • Czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową
 • Wpływ naprężeń średnich na trwałość produktu
 • Analiza wysokocyklowa
 • Analiza niskocyklowa

Szczegóły wydarzenia

Data rozpoczęcia wydarzenia 18-11-2019 9:00
Data zakończenia wydarzenia 18-11-2019 17:00
Maksymalna ilość osób 10
Cena za osobę 1,000.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom

Mapa Kursów

REFERENCJE

ANSYS WORKBENCH

USŁUGI MESCO