PRZYSPIESZONE TESTY

W jaki sposób przyspieszyć testy

   Niełatwym zadaniem jest scharakteryzowanie warunków obciążeń dla urządzeń mechanicznych. W jaki sposób decydujesz się na specyfikację testu by zapowiedz przeprojektowaniu lub niedoszacowaniu? Rzeczywiste dane obciążenia są trudno dostępne aż do momentu fasy zaawansowanego prototypingu więc wszystko może się zmienić jeśli dynamika układu ulega zmianie. Standardową metodą testowana komponentów lub układów jest zadanie obciążenia w postaci PSD lub test pod rosnącym wymuszeniem sinusoidalnym tak dobranym by pokrywał się w szerokim zakresie częstotliwości z testem wstrząsowym. Niestety pozostaje potrzeba zdeterminowana lub weryfikacji specyfikacji testów w odniesieniu do stanu rzeczywistego.
    "Accelerated Testing" Glyph używa technik "syntezy misji" opierających się na sprawdzonych metodach opisanych w standardach takich jak GAM-EG-13 and NATO Draft Standard AECTP 200. Poprzez wyznaczenie odpowiedzi impulsowej oraz spektrum zniszczeń zmęczeniowych ze znanych przebiegów przyspieszenia, wiele zdarzeń może zostać przeanalizowanych, skombinowanych i zamienionych w reprezentatywne widmo PSD lub specyfikacje testu modulowanej częstotliwości. Dane wejściowe mogą zostać podane zarówno w domenie częstotliwości jak i czasu. W ten sposób definiowana jest specyfikacja nowego testu niosącego taką samą porcję zniszczeń konstrukcji co oryginalny sygnał. Zaletą nowego testu jest znacznie krótszy czas testu. Ponadto, efekty statystyczne takie jak zmienność obciążeń lub wartości komponentów oraz ograniczona liczba dostępnych testów mogą zostać poprawnie uwzględnione i przeanalizowane.

Edycja czułości na zmęczenie

   Znaczna liczba firm używa systemów wielosiłownikowych do celów laboratoryjnej reprodukcji pola warunków obciążenia. Przy użyciu GlyphWorks możliwe jest skrócenie historii obciążenia przy zachowaniu takiego samego potencjału niszczącego jak niesiony prze pierwotny sygnał. Nasi użytkownicy twierdza że proponowane przez nas podejście, które zostało zautomatyzowane jak tylko można przy zachowaniu potrzebnej interaktywności, w wielu przypadkach zredukowało o wiele dni proces ich testów! GlyphWorks zapisuje przetworzone dane w natywnym formacie RPC gotowe do użycia na manipulatorze. Dzięki przetworzeniu sygnału testy wstrząsakowe trwają znacznie krócej i ale niosą taki sam niszczący potencjał. Skraca to fazę projektową i oszczędza wydatki.