PRZETWARZANIE W DOMENIE CZASU

Przetwarzanie cyfrowe sygnału (DSP)

    W systemie dostępnę jest wiele rozbudowanych narzędzi do cyfrowego przetwarzania sygnału, ale funkcjonalność budowania własnych zestawów na pewno zainteresuje każdego zaawansowanego użytkownika.
W zestawie standardowym dostępne są narzędzia do obróbki sygnału pozwalające między innymi na:
  • skalowanie,
  • filtrowanie,
  • działania na sygnałach
  • generator sygnałów
  • wirtualna rozeta tensometryczna

Metadane i podział testu

    Jeśli zachodzi taka potrzeba, wybrany sygnał może stanowić filtr dla operacji na innych kanałach. Przypuśćmy, że mamy dane testowe z przejazdu pojazdu po torze testowym. Automatycznie filtrując prędkości pomiędzy 80 a 90 km/h na kanale numer 1 możemy przenieść wybór na inne kanały i przetworzyć jedynie zaznaczone sekwencje innych historii.

    Dzięki metadanym, posiadając tysiące różnych przebiegów historii zebranych przez kilku inżynierów testu możemy przetworzyć tylko te, które zostały zebrane przez np. Filipa, i stworzyć oddzielną statystykę dla tego zbioru.

Detekcja anomalii

    Jest prawie pewnym że dane zebrane na stanowisku u klienta będą obarczone niedoskonałościami np. przesterowania, trendem, szumem, czy spadkami napięć, ale w jaki sposób mając setki kanałów i gigabajty próbek namierzyć te błędy? Moduł do namierzania i poprawny niedoskonałości jest implementacją sprawdzonych w przemyśle algorytmów. Automatyzuje poszukiwanie i śledzenie tych części danych które mogą stanowić problem w dalszych procesach i spowodować opóźnienia lub niepewność. Procedury nie tylko poszukują anomalii takich jak płaski przebieg, piki czy niestacjonarność ale także sprawdza nadnormalną wariancję między kanałami używając do tego celu porównywania statystycznego.