Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

Spis Treści:

ANSYS CHEMKIN ProANSYS Chemkin - symulacja układów chemicznych

Chemkin-PRO to narzędzie do szybkich symulacji układów chemicznych i procesowych przy użyciu modeli zredukowanych. Za pomocą Chemkina analizowanie nawet najbardziej złożonych systemów jest szybkie i maksymalnie dokładne.

CHEMKIN to kolejny produkt ANSYS będący efektem przejęcia Reaction Design - światowego lidera w symulacjach kinetyki i procesów chemicznych.

ANSYS Chemkin-PRO to narzędzie do szybkich symulacji układów chemicznych i procesowych przy użyciu modeli zredukowanych. Za pomocą Chemkina analizowanie nawet najbardziej złożonych systemów jest szybkie i maksymalnie dokładne.

ANSYS Chemkin - podstawy

Głównym obszarem na którym skupiony jest Chemkin to zagadnienia chemiczne. Użytkownicy mają dostęp do biblioteki predefiniowanych komponentów, z których zbudować mogą dowolnie skomplikowany układ procesowy. Na podstawie wprowadzonych równań reakcji chemicznych i współczynników Arheniusa program precyzyjnie określi wynik działania nie tylko pojedynczego komponentu, ale też zasymuluje pracę całego złożonego systemu. Do dyspozycji użytkownika są m. in. reaktory z idealnym lub nieidealnym wymieszaniem, reaktory przepływowe, CVD czy komory spalania.

Wszystkie dostępne elementy w Chemkinie to 0 lub 1-o wymiarowe modele. Dzięki temu symulacja trwa ułamek czasu klasycznej symulacji CFD. To z kolei pozwala na bardzo rozległe analizy parametryczne. W sytuacji gdy inżynier staje przed problemem doboru parametrów pracy urządzenia powiązanego z wieloma innymi komponentami systemu, bardzo trudno ocenić zasięg wpływu parametru wejściowego. Za pomocą Chemkina możemy w wirtualnym modelu przetestować cały zakres możliwych parametrów, aby maksymalnie zoptymalizować pracę układu.RPA horiz box

 

Modele zredukowane znacznie skracają czas symulacji

Spalanie w 0D

Spalanie jest szczególnym zagadnieniem gdyż stanowi ono bardzo dużą część wszystkich procesów chemicznych spotykanych w przemyśle. Bardzo precyzyjny wynik jaki daje analiza CFD jest bardzo często nieosiągalna, ze względu na złożoność zagadnienia i skrajnie różne skale czasowe (skala czasowa turbulencji vs. Reakcji chemicznej). Szczególnie w kontekście optymalizacji procesu długi czas obliczeń powoduje, że symulacje spalania są czasami wręcz źle widziane. W Chemkinie symulowanie procesu spalania odbywa się w sposób uproszczony pod kątem przepływowo-termicznym, ale bardzo precyzyjnie w kontekście chemii. Dzięki stosowaniu modeli zredukowanych można w bardzo szybki sposób dobrać chociażby współczynnik nadmiaru powietrza mieszanki, wrażliwość układu na paliwo czy zakres poprawnej pracy.

Chcąc symulować spalanie użytkownik nie musi się też martwić dostarczeniem mechanizmów reakcji chemicznych, gdyż w ramach programu otrzymuje dostęp do bazy Model Fuel Library (w skrócie MFL). Baza ta zawiera ponad 60 najpopularniejszych na rynku paliw. Stworzona została przez konsorcjum największych graczy na rynku paliwowym i producentów silników (Volkswagen, GM czy Petrobras), co daje pewność co do dokładności zawartych w niej mechanizmów reakcji. Istnieje naturalnie możliwość wprowadzenia własnych mechanizmów lub zmodyfikowania już istniejących.CHEMKIN IS Rig

ANSYS Chemkin to więcej niż spalanie

Chemkin to oczywiście nie tylko spalanie. W predefiniowanych reaktorach można symulować właściwie każdy rodzaj reakcji chemicznej, o ile jesteśmy w stanie określić mechanizm jej działania. Może to być zarówno reakcja objętościowa (w gazie) jak i powierzchniowa. Reakcje powierzchniowe mogą dotyczyć powierzchni materiału stałego wprowadzonego do reaktora (np. CVD) lub drobnych rozproszonych cząstek pyłowych obecnych lub formujących się podczas procesu (np. sadza).

Zamów wersję próbną

 

 

Skontaktuj się z nami

 


ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA