Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Spis Treści:

Linia łączenia strug tworzywa

Kolejnym utrudnieniem modelowania numerycznego komponentów z termoplastów wzmocnionych ciętymi włóknami jest linia łączenia strumieni tworzywa (weld line). W definicji jest to linia, a w rzeczywistości płaszczyzna połączenia strug polimeru, powstająca po rozdzieleniu czoła stopu na przeszkodzie (np. po ominięciu rdzenia formującego otwór), albo strumieni z różnych punktów wtrysku bądź na drodze przepływu przez zróżnicowane pola przekroju, co widać na rysunkach poniżej.

4a Linia łączenia strug tworzywa symulacja procesu formowania 4b Linia łączenia strug tworzywa widok rzeczywistej próbki materiałowej

Obecność takich linii łączenia wiąże się ze spadkiem sztywności oraz wytrzymałości w miejscu ich lokacji, o czym świadczy orientacyjna wartość retencji wytrzymałości materiału zamieszczona w tabeli na runku z lewej strony. Powodem takiego stanu rzeczy są:

  • karb mechaniczny na powierzchni wypraski;
  • prostopadłe ułożenie włókien wobec kierunku przepływu stopu;
  • osłabienie połączenia w wyniku np. przechłodzenia czoła łączących się strumieni, gromadzenia się zanieczyszczeń i/lub powietrza pomiędzy frontami, czy spowodowane niekorzystnymi parametrami procesu wtrysku.
5a Linia łączenia strug tworzywa schemat struktury wewnętrznej polimeru zbrojnego 5b Linia łączenia strug tworzywa porównanie wytrzymałości materiału w miejscu połączenia

W przypadku komponentów mechanicznych, np. produkowanych w firmie WABCO Polska, linie łączenia są często nie do uniknięcia ze względu na skomplikowaną konstrukcję elementów bądź konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego poprzez użycie licznych punktów wtrysku. W rezultacie wykonanie wiarygodnych, strukturalnych obliczeń numerycznych wymaga uwzględnienia powstałych w procesie produkcyjnym linii łączenia strug, których rozmieszczenie można przewidzieć, wykonując analizę procesu wtrysku. Jednocześnie niezbędne jest wdrożenie dodatkowych kryteriów oceny wytężenia materiału w miejscach łączenia strug tworzywa, czyli w obszarach o obniżonej możliwości przenoszenia obciążenia w porównaniu z materiałem rodzimym.


Powiadomienia

Chcesz wiedzieć gdy dodamy nowy artykuł? Wybierz kategorię, która Cię interesuje!

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA