Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Spis Treści:

Wpływ orientacji na właściwości mechaniczne i termiczne

Do zróżnicowania właściwości mechanicznych oraz termicznych w wyprasce dochodzi zarówno w głąb grubości jej ścianek, jak i lokalnie, w zależności od kierunku płynięcia tworzywa. Na rysunku poniżej zaprezentowano różnicę parametrów w kierunku ułożenia włókien oraz poprzecznie do niego.

3a Porównanie właściwości mechanicznych i termicznych w kierunku ułożenia fazy wzmocnienia 3b Porównanie właściwości mechanicznych i termicznych w kierunku ułożenia fazy wzmocnienia 3c Porównanie właściwości mechanicznych i termicznych w kierunku ułożenia fazy wzmocnienia

Na uwagę zasługuje znaczna dysproporcja właściwości między skrajnymi orientacjami umocnienia. Przykładowo dla: sztywności E1 = 3 ∙ E2, wytrzymałości doraźnej Rm1 = 1,5 ∙ Rm2, czy rozszerzalności cieplnej α2 = 4,8 ∙ α1. Mając na uwadze wykazane fluktuacje parametrów na grubości ścianek komponentu oraz lokalną anizotropię będącą efektem kierunkowości wypełniania wnęki formy, poważnym błędem byłoby rozpatrywanie wypraski jako wykonanej z materiału izotropowego, nawet z uwzględnieniem ewentualnych współczynników korekcyjnych. Tak przygotowany model symulacyjny w zależności od kierunku działania obciążenia byłby lokalnie przeszacowany bądź niedoszacowany, np. pod kątem sztywności materiału.


Powiadomienia

Chcesz wiedzieć gdy dodamy nowy artykuł? Wybierz kategorię, która Cię interesuje!

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA