Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Spis Treści:

Generator impulsów składa się z układu impulsowego wysokiego napięcia [5] podłączonego do niewielkiej linii Blumleina.

rys2

W czasie gdy przewodzi tranzystor IGBT, oznaczony jako T, następuje ładowanie cewki pierwotnej L1. Prąd w obwodzie pierwotnym narasta liniowo, a jego maksymalna wartość jest określona przez napięcie zasilające, indukcyjność cewki pierwotnej i czas otwarcia tranzystora – Ton:

rownanie1

      

      (1)

 

 Po wyłączeniu tranzystora T energia zgromadzona w cewce L1 jest przekazywana do cewki L2, w której zaczyna płynąć prąd. Jego początkową (maksymalną) wartość określa zasada zachowania strumienia magnetycznego w rdzeniu transformatora L1L2:

rownanie2

      

       (2)

Wzór (2) nie uwzględnia strumienia rozproszenia, ale to uproszczenie na pewno nie wpływa na opis działania generatora. Pamiętając, że indukcyjność cewki jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej zwojów, można wyrazić relację pomiędzy prądami w równaniu (2) jako pierwiastek z relacji pomiędzy L1 a L2. Ponieważ pojemność linii Blumleina jest znacznie mniejsza niż pojemność kondensatora C, można przyjąć, że:

rownanie3

      

       (3)

  Przyjmując jako warunek początkowy dla i2 wartość wynikającą z równań (1) i (2), po rozwiązaniu równania (3) i po prostych przekształceniach otrzymuje się zależność prądu ładującego kondensator C w postaci:

  rownanie4

      (4)

Po podstawieniu (4) do (3) i wykonaniu przekształcenia z wykorzystaniem (1), (2) oraz zależności pomiędzy liczbą zwojów cewki i jej indukcyjnością otrzymuje się równanie określające maksymalną wartość napięcia na kondensatorze:

rownanie5

    

  (5)

 

Maksymalna wartość napięcia zostanie osiągnięta w momencie, gdy prąd i2(t) opisany równaniem (4) osiągnie wartość 0. Dioda umieszczona we wtórnym obwodzie transformatora nie pozwoli na rozładowanie kondensatora. Jeśli iskiernik umieszczony na wejściu linii Blumleina zostanie ustawiony na napięcie bliskie wartości maksymalnej, to po osiągnięciu tej wartości zewrze on linię i rozpocznie się w niej opisany wcześniej proces propagacji. Całe urządzenie można zamodelować w symulatorze obwodów, takim jak SPICE, ale model obwodowy nie uwzględnia specyfiki rzeczywistej realizacji linii.


Powiadomienia

Chcesz wiedzieć gdy dodamy nowy artykuł? Wybierz kategorię, która Cię interesuje!

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA