Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Slider

Spis Treści:

Zachęcamy Państwa do wygłoszenia swojego referatu. Najwyżej oceniony referat zostanie nagrodzony.

Każdy zakwalifikowany referat uprawnia do 400 zł rabatu od obowiązujących cen dla jednego uczestnika.

 

Agenda

 

 

 

Referaty MESco:

 

Drgania i wibroakustyka nowe narzędzie w portfolio ANSYSAgnieszka Zdunek, Drgania i wibroakustyka - nowe narzędzie w portfolio ANSYS.

Dźwięk to coś więcej niż tylko ludzka percepcja. W dźwięku kryją się informacje związane z materiałem, kształtem, wymuszeniem, czy warunkami środowiska obiektu który ten dźwięk generuje.

Odpowiednio zinterpretowany może dać nam informację o tym, jak skonstruowany jest obiekt. Może pomóc w etapie projektowym, by w mniejszej ilości iteracji stworzyć produkt finalny.

Podczas prezentacji zostanie przedstawiona koncepcja analityczna oparta na analizie dźwięku wykonywanej w narzędziu ANSYS VRXPERIENCE.

 

Techniki planowania eksperymentu w ANSYS WorkbenchRadosław Ciemierkiewicz, Techniki planowania eksperymentu komputerowego w ANSYS Workbench.

Projektowanie nowych konstrukcji związane jest z poszukiwaniem rozwiązań najlepiej spełniających narzucone kryteria lub ograniczenia. Pierwsze próby badań związanych z planowaniem eksperymentu oparte były na wielokrotnym powtarzaniu doświadczeń, w celu wprowadzenia korzystnych zmian w układzie – metoda ta znana jest pod nazwą Design of Experiments (DOE). Technika planowania eksperymentu komputerowego – DACE (Design/Analysis of Computer Experiments) - jest zbiorem narzędzi i czynności pozwalających na realizowanie parametrycznych analiz, obejmujących zmienność danych wejściowych, dla których w sposób przybliżony wyznaczane są wielkości wyjściowe, przy użyciu oprogramowania komputerowego, np. dostępnego w ANSYS Workbench programu DesignXplorer. Połączenie techniki planowania eksperymentu komputerowego (DACE) z optymalizacją za pomocą metody powierzchni odpowiedzi (Response Surface) - pozwala na określenie związku między zmiennymi projektowymi a odpowiedzią modelu, dzięki czemu konstruktor otrzymuje możliwość przewidzenia skutków podejmowanych działań projektowych.

Tematyka referatu obejmować będzie podstawowe informacje związane z DACE, dostępne w ANSYS Workbench rodzaje planów eksperymentu komputerowego oraz krótkie przedstawienie ich wad oraz zalet. Podstawy planowania eksperymentu komputerowego zostaną przedstawione w ramach zagadnienia optymalizacji eksperymentów numerycznych, pozwalającej na polepszenie jakości projektowanych obiektów lub rozstrzygnięcie spornych kwestii, dotyczących wpływu wybranych czynników na odpowiedź układu. Omówiony zostanie praktyczny przykład wykorzystania DACE w procesie optymalizacji, zrealizowanej przy użyciu metody powierzchni odpowiedzi w ramach statycznej analizy liniowej. Zademonstrowane będą także wybrane możliwości prezentacji wyników, dostępne w ramach modułu DesignXplorer.

 

Tomasz Czyż, Modelowanie tłumienia w analizach dynamicznych.

 

Modelowanie przepływu z powierzchnią swobodną przy wykorzystaniu metody MPSAdrian Bartoszewicz, Modelowanie przepływu z powierzchnią swobodną przy wykorzystaniu metody MPS.

Metoda Moving Particle Semi-Implicit (MPS) będąca podstawą oprogramowania ParticleWorks, jest podejściem pozwalającym na modelowanie przepływu poprzez dyskretyzację samego płynu, w przeciwieństwie do klasycznego podejścia CFD gdzie dyskretyzowana jest cała objętość domeny. W tym przypadku równania Naviera-Stokesa rozwiązywane są podejściem Lagrange’a czyli śledzeniu każdej drobiny oddzielnie, oraz obserwacji interakcji między sąsiadującymi cząstkami. Nie występuje tu zjawisko dyfuzji numerycznej oraz wynikające z niego rozmycie interfejsu, co pozwala na nieporównywalnie dokładniejsze modelowanie przepływów z powierzchnią swobodną.

Ze względu na mniejszą ilość elementów, które są konieczne do opisu przepływu tej samej objętości płynu, możliwe jest więc znaczne zwiększenie wydajności obliczeń. Dodatkową korzyścią tej metody jest fakt, że jest to metoda bezsiatkowa. W tym przypadku, oddziaływania cząstek na powierzchnie są opisywane poprzez funkcję odległości. Oznacza to, że przygotowanie modelu do symulacji ogranicza się w tym przypadku wyłącznie do przygotowania samej geometrii.

Biorąc pod uwagę powyższe, metoda MPS sprawdzi się zatem w modelowaniu mieszania, rozbryzgów, rozpylania, smarowania oraz każdego innego zjawiska wymagającego dokładnego odwzorowania powierzchni swobodnej będąc przy okazji podejściem znacznie wydajniejszym od strony numerycznej i praktycznej. Podejście to umożliwia szybkie i sprawne analizowanie przypadków stanowiących wyzwanie dla klasycznego podejścia do numerycznej mechaniki płynów.

W trakcie prezentacji zostanie omówiona metoda oraz funkcjonalność oprogramowania bazując na praktycznych przykładach.

 

Projektowanie maszyn elektrycznych w ANSYS Motor CADTomasz Kądziołka, Projektowanie maszyn elektrycznych w ANSYS Motor-CAD.

Projektowanie maszyn elektrycznych nigdy nie było tak proste. Oprogramowanie ANSYS Motor-CAD to kompleksowe rozwiązanie multiphysics stworzone z myślą o konstruktorach maszyn elektrycznych. Motor-CAD umożliwia wykonywanie szybkich obliczeń analityczno-polowych obejmujących m.in. wyznaczanie parametrów elektrycznych (EMAG), automatyczne tworzenie modeli termicznych (THERMAL - wyznaczanie temperatury w stanie ustalonym oraz w funkcji czasu), a także moduł wirtualnego laboratorium pomiarowego (LAB).

 

Model obciążenia i analiza globalnej wytrzymałości statku w środowisku Workbench SCDM AQWA MechanicalBartosz Płochocki, Partner MESco, Model, obciążenia i analiza globalnej wytrzymałości statku w środowisku Workbench (SCDM, AQWA, Mechanical).

Analiza wytrzymałości globalnej statku to skomplikowane, wieloetapowe zadanie, które wymaga dobrego planowania i przygotowania.

Zasadniczo, taka analiza składa się z czterech podstawowych etapów: modelowanie konstrukcji, modelowanie obciążeń hydrodynamicznych, transfer obciążeń i rozwiązanie modelu oraz post-processing i analiza wyników. Iteracyjna natura takiej analizy wymaga wielokrotnego transferu danych pomiędzy poszczególnymi etapami. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na ograniczenie lub eliminację problemów z tym związanych, jest wykorzystanie jednorodnego środowiska. ANSYS Workbench umożliwia przygotowanie i wykonanie analizy, w której transfer danych odbywa się w tle i wymaga minimalnej ingerencji inżyniera. Wykorzystanie Space Claim Design Modeler umożliwia przygotowanie modelu z wykorzystaniem skryptowania, parametryzacji oraz predefiniowanych elementów geometrii.

Nowe, dedykowane narzędzia do siatkowania powierzchni (Batch connections) umożliwiają szybkie wygenerowanie modelu elementów skończonych z pominięciem etapu wykrywania współdzielonej topologii. AQWA umożliwia wygenerowanie ciśnień i przyspieszeń powstałych w wyniku falowania oraz szybki transfer do Mechanical’a, a wykorzystanie programowania w języku Python umożliwia redukcję czasu podczas generowania wyników dla każdej iteracji. Ponadto, transfer przemieszczeń do modeli lokalnych w celu weryfikacji detali również odbywa się automatycznie, co przekłada się na większą ilość potrzebnego czasu na optymalny projekt konstrukcji.

Wykorzystanie środowiska Workbench, w którym dostępne są wszystkie niezbędne narzędzia do wykonania analizy globalnej wytrzymałości statku, pozwala w dużym stopniu zautomatyzować i przyspieszyć cały proces, umożliwiając inżynierom poświęcenie całej uwagi na zaprojektowanie optymalnej konstrukcji.

 

Referaty Partnerów i Klientów MESco:

 

ptc seminar 1Christof Gebhardt, CADFEM GmbH, Simulation based Digital Twins for predictive maintenance, optimal operation and new business models.

The digital twin is the virtual image of a specific asset that accompanies its physical counterpart throughout its whole life. Its virtual sensors provide information especially in situations where plain sensor data is not sufficient. Various types of degradation such as cavitation, abrasion, corrosion, fouling or fatigue can be detected and projected into the future.

For operators, the digital twin serves to ensure availability, implement predictive maintenance and optimizes operation in terms of performance, operating time or operating costs. From the manufacturer's point of view, digital twins offer new business models through digital services such as recommendations-as-a-service, maintenance-as-a-service and machine-as-a-service.

The implementation of digital twins is shown from both perspectives - operator and manufacturer - based on the turbine of a hydroelectric power plant and electromechanical automation devices. The latter one is available as well in a live demonstration as part of the exhibition.

 

Redukcja masy robota mobilnego przy wykorzystaniu metod numerycznychdr inż. Maciej Cader, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, mgr inż. Grzegorz Fiuk, Redukcja masy robota mobilnego, przy wykorzystaniu metod numerycznych.

Najnowsze źródła pokazują, że dynamiczny rozwój techniki wytwarzania przyrostowego (druku 3D) sprawia, iż staje się ona coraz poważniejszą alternatywą dla konwencjonalnych technologii wytwarzania. Technologie addytywne są w coraz większym procencie używane do coraz bardziej wymagających aplikacji, m.in. takich jak ultralekkie części maszyn.Specyfika technologii druku 3D – budowanie modeli warstwa po warstwie – pozwala na dowolne programowanie geometrii zewnętrznej i wewnętrznej produkowanych części. To w następstwie oznacza że użytkownik może w sposób dowolny generować kształt geometrii produktu oraz ingerować w jego właściwości – może projektować części z tak zwaną programowaną geometrią zewnętrzną i wewnętrzną.

Połączenie wyników analiz numerycznych z technologiami druku 3D jest głównym przedmiotem działalności koła Creative Students, które działa przy Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych w Łukasiewicz – Instytucie PIAP i zrzesza studentów z całej Polski jak również z Europy. W 2019 roku Creative Student było mocno skoncentrowane na optymalizacji części maszyn. Dzięki ANSYS przeprowadzono kilka badań optymalizacyjnych, których celem było zmniejszenie masy części mechanicznych przy jednoczesnym zachowaniu ich pełnej funkcjonalności. Co więcej, dzięki ANSYS Space Claim skupiono się również na odpowiednim przygotowaniu geometrii zoptymalizowanych części do produkcji, która była oparta na przemysłowych druku 3D.

Przedmiotem referatu będą wyniki analizy porównawczej w zakresie redukcji masy części przy wykorzystaniu dwóch metod dostępnych w ANSYS, które następnie skorelowano z dwoma technologiami wytwarzania – drukiem 3D oraz obróbką skrawaniem. W referacie zostanie omówione podejście autorów do tematu redukcji masy części użytkowych oraz efekty – wyniki – obliczeń numerycznych realizowanych przy wykorzystaniu oprogramowania ANSYS.

 

Dynamiczna analiza pracy zaworu zwrotnego w amortyzatorze z wykorzystaniem ANSYS 2 way FSIDaniel Buczkowski, Tenneco Automotive Eastern Europe, Dynamiczna analiza pracy zaworu zwrotnego w amortyzatorze z wykorzystaniem ANSYS 2-way FSI.

Niniejsze badania przeprowadzono w związku z poszerzaniem wiedzy na temat zjawisk wpływających na poziom hałasu generowanego przez amortyzator samochodowy. Badania skupiają się na pracy pasywnego zaworu zwrotnego amortyzatora. W ramach prac, symulowano dynamiczną reakcję dysku zaworowego przy zmiennych parametrach przepływu oleju oraz sztywności sprężyny. Symulacje wykonano wykorzystując ANSYS 2-way FSI (Ansys Fluent+Mechanical) konieczne do uzyskania stanu otwarcia dysku zależnego od przepływu. Końcowym celem było określenie zależności między charakterystyką otwarcia dysku zaworowego, a zadanymi parametrami. Otrzymane wyniki będą wykorzystane do modelowania odpowiedzi częstotliwościowej amortyzatora jako kompletnego systemu.

 

FEA w zastosowaniach firmy Eaton Automotive ComponentsMichał Garczyński, Eaton Automotive Components, FEA w zastosowaniach firmy Eaton Automotive Components.

Podczas prezentacji zostanie przedstawiony profil działalności firmy Eaton w zakresie globalnym, jak i lokalnym w Tczewie, Bielsku Białej i Gdańsku.

Zostanie również zaprezentwany produkt hamulca silnikowego wspomagającego hamulec zasadniczy oraz będą omówione problemy występujące w procesie projektowym systemu w istniejącym silniku spalinowym.

Pokazana zostanie metodologia obliczeń przeprowadzonych w ramach analizy mechanicznej oraz interpretacja wyników i optymalizacja konstrukcji celem optymalizacji naprężeń i redukcji momentu bezwładności.

Zaprezentowane zostaną także obliczenia dźwigienek dla samochodów osobowych, w celu pokazania wielkości komponentów.

 

szczekiAgnieszka Chojnacka-Brożek, Grzegorz Milewski, Politechnika Krakowska, Analizy wytrzymałościowe MES w endodoncji.

Leczenie endodontyczne, zwane inaczej kanałowym, prowadzi zazwyczaj do znacznej utraty twardych tkanek zęba. Odbudowa zębów wiąże się na ogół ze zmniejszeniem wytrzymałości istniejących struktur zęba oraz koniecznością uzyskania retencji wypełnienia niezbędnej dla prawidłowej ich rekonstrukcji poprzez zastosowanie implantu/wkładu koronowo-korzeniowego.

W prezentacji przedstawiono wyniki analiz wytrzymałościowych, w warunkach symulujących prawidłową okluzję, dla różnych klas ubytków koron zębów bocznych, z wykorzystaniem wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych z różnych materiałów. Analizy przeprowadzono dla wariantowych konfiguracji uwzględniających liczbę oraz głębokości osadzenia wkładu w kanale korzeniowym.

Do najważniejszych efektów badań można zaliczyć wykazanie istotnych zmian w redystrybucji pól naprężeń i odkształceń w wyniku implantacji prowadzących do optymalnej wytrzymałościowo odbudowy zęba. Wykazano również, iż odpowiednie rekonstrukcje z wykorzystaniem wkładów koronowo-korzeniowych eliminują możliwość wystąpienia tzw. zniszczenia katastroficznego zęba, co najczęściej skutkuje koniecznością jego usunięcia.

 

Analizy numeryczne charakterystyk hydro i aerodynamicznych wykonane przez CBR B4Jan Muchowski, Centrum Badawczo-Rozwojowe B4, Analizy numeryczne charakterystyk hydro i aerodynamicznych wykonane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe B4.

Centrum Badawczo Rozwojowe B4 z siedzibą w Rzeszowie oraz Krośnie specjalizuje się w projektowaniu urządzeń podwodnych dla nurków oraz bezzałogowych aparatów latających. W realizowanych przez CBR B4 projektach badawczych szerokie zastosowanie znajdują analizy numeryczne. Celem referatu jest przedstawianie zastosowania oprogramowania firmy Ansys do symulacji CFD na przykładzie realizowanych projektów. Wobec tego zaprezentowane zostaną:
• obliczenia charakterystyk hydrodynamicznych skutera podwodnego dla nurków;
• obliczenia charakterystyk aerodynamicznych bezzałogowego aparatu latającego w układzie gyrodyny.
Przedstawione przykłady obliczeń zostaną skonfrontowane z przeprowadzonymi przez CBR B4 wynikami badań eksperymentalnych.

 

Zastosowanie analiz CFD w celu oceny ryzyka spowodowanego zjawiskiem erozji w podwodnych instalacjach wydobywczychPrzemysław Smakulski, TechnipFMC, Zastosowanie analiz CFD w celu oceny ryzyka spowodowanego zjawiskiem erozji w podwodnych instalacjach wydobywczych.

Podczas procesu wydobywczego mieszaniny ropy i gazu cząstkami piasku występuje zjawisko erozji wewnętrznych ścianek instalacji wydobywczych. Lokalne powstawanie ognisk erozji podczas eksploatacji złoża może doprowadzić do powstania utraty funkcjonalności urządzenia. Analityczne metody oceny ryzyka wystąpienia erozji nie uwzględniają złożonej geometrii urządzenia oraz zmiennych warunków przepływowych podczas wydobycia. Zastosowanie metod numerycznych do określenia czasu życia instalacji staje się niezbędnym narzędziem w procesie projektowania.

Podczas prezentacji przedstawiona zostanie metoda oceny ryzyka wystąpienia erozji dla cząstek o średnicy >100 µm, prace związane z wykorzystaniem modelu DNVGL dla cząstek mniejszych od 50 µm, oraz porównanie istniejącego modelu numerycznego z wynikami eksperymentu

 

Analizy termiczne i biomechaniczne z wykorzystaniem systemu ANSYSSzczepan Piszczatowski, Politechnika Bialostocka, Analizy termiczne i biomechaniczne z wykorzystaniem systemu ANSYS jako przykład badań prowadzonych na Politechnice Białostockiej przy wsparciu MESco.

Synchronizacja systemu kształcenia studentów na uczelniach technicznych z potrzebami przedsiębiorstw jest zagadnieniem niezwykle ważnym, zarówno dla rozwoju gospodarki jak też dla przebiegu kariery zawodowej młodych inżynierów. Napotyka ona jednak na liczne przeszkody. Wśród wielu przyczyn takiego stanu niebagatelną rolę odgrywa trudność w zapewnieniu dostępu dla studentów i pracowników naukowych do narzędzi inżynierskich, w tym do oprogramowania CAD/CAM/CAE, używanego aktualnie w przemyśle. Istotną rolę odgrywają tutaj przede wszystkim czynniki ekonomiczne.

Na podstawie 30-letniego doświadczenia w pracy naukowo – dydaktycznej można zauważyć, że polityka producentów oprogramowania w zakresie oferty akademickiej ma również fundamentalne znaczenia dla wzrostu popularności oraz rozwoju technologicznego poszczególnych systemów komputerowego wsparcia prac inżynierskich. Sukces odnoszą przede wszystkim ci producenci, których oprogramowanie jest dostępne dla studentów w trakcie ich edukacji akademickiej.

Oprogramowanie ANSYS używane jest na Politechnice Białostockiej od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, a pierwsze badania prowadzono przy użyciu ANSYS 5.0. Jednak dostępność do oprogramowania dla studentów i pracowników uczelni uległa znaczącej poprawie od roku 2018 dzięki zawarciu porozumienia z firmą MESco. W chwili obecnej ANSYS jest wykorzystywany przez Wydział Mechaniczny, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydział Elektryczny. Możliwe stało się szerokie wprowadzenie tego narzędzia zarówno do badań naukowych jak i do procesu dydaktycznego.

Dla zilustrowania specyfiki zagadnień podejmowanych w badaniach naukowych prowadzonych na Politechnice Białostockiej warto wskazać na dwa przykłady, które będą omówione podczas prezentacji:
a) badania nad optymalizacją systemów ogrzewania stosowanych w nowoczesnym budownictwie – projekt realizowany na Wydziale Budownictwa i Nauk o środowisku z wykorzystaniem symulacji numerycznych prowadzonych w środowisku ANSYS/Fluent,
b) badania z zakresu biomechaniki inżynierskiej obejmujące analizę procesów wzrostu, przebudowy i zrostu elementów kostnych – projekt realizowany na Wydziale Mechanicznym w środowisku ANSYS z użyciem Ansys Parametric Design Language.

 

Określenie zależności pomiędzy jakością wykonania komponentów silnika elektrycznego a jego właściwościami akustycznymi na przykładzie firmy ABM Greiffenberger PolskaŁukasz Mazurek, Grzegorz Łygas, ABM Greiffenberger Polska, Określenie zależności pomiędzy jakością wykonania komponentów silnika elektrycznego a jego właściwościami akustycznymi na przykładzie firmy ABM Greiffenberger Polska.

Zjawiska określane ogólnie jako NVH (Noise, Vibration and Harshness) odgrywają kluczową rolę w wielu gałęziach szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej. Nie inaczej jest  w przypadku kompleksowych rozwiązań układów napędowych składających się zarówno  z silnika elektrycznego jak i przekładni mechanicznej.

W prezentacji autorzy położyli kluczowy nacisk na określenie właściwości akustycznych silnika elektrycznego, ze szczególnym uwzględnieniem niedoskonałości wykonania komponentów silnika.

Przy wykorzystaniu oprogramowania Ansys Maxwell 2D/3D oraz Ansys Mechanical autorzy prezentują proces tworzenia modelu numerycznego silnika elektrycznego dla trzech odrębnych, aczkolwiek powiązanych ze sobą dziedzin – elektromagnetyzmu, mechaniki ciała stałego oraz akustyki. Tak przygotowany i określony model numeryczny może być następnie porównywany z danymi eksperymentalnymi uzyskanymi z badań silnika elektrycznego  w komorze bezechowej stanowiącej wyposażenie laboratoryjne firmy ABM Greiffenberger.

Przedstawiona w prezentacji metodologia tworzenia modelu numerycznego  z wykorzystaniem zjawisk multiphysics stanowi wstępny etap cyklu projektowania silników elektrycznych. Pozwala również odpowiedzieć na wiele kluczowych pytań dotyczących nie tylko samej konstrukcji silnika elektrycznego, ale również jego funkcjonalności oraz warunków jego pracy.

 

army 2186 1920Marcin Nowak, Grzegorz Juszkiewicz, Robert Mazur, TechnipFMC, Przykłady zastosowania języka Python w środowisku ANSYS Workbench

Celem naszej prezentacji jest zachęcenie użytkowników ANSYS do wypróbowania komend języka Python w środowisku Workbench (ACTConsole w Mechanical module) .

"Programowanie" dla wielu osób brzmi zniechęcająco, czy wręcz odstraszająco, ponieważ kojarzy się z trudnym językiem i skomplikowaną składnią. My chcielibyśmy pokazać, że w przypadku Pythona oraz Workbencha tak nie jest. Nawet osoba początkująca szybko uzyska rzeczywisty efekt poprzez zautomatyzowanie jakiejś prostej, ale powtarzalnej i czasochłonnej czynności (jak na przykład definiowanie wyników analizy).

Podczas prezentacji nie tylko przedstawimy, ale również omówimy, kilka prostych przykładów, tak by słuchacze byli w stanie sami stworzyć podobne skrypty lub edytować i dopasować do własnych potrzeb te którymi się podzielimy. Jak wspomniano na wstępie, zachęcamy do przetestowania Pythona na własnych modelach, tak by każdy mógł samodzielnie ocenić przydatność tego narzędzia. Naszym zdaniem prawie każdy kto już raz sięgnie po skrypt ułatwiający prace z chęcią będzie do niego wracać, a z biegiem czasu nawet rozwijać, ulepszać czy nawet tworzyć nowe własne.

 

Wykorzystanie systemu Ansys w procesie walidacji projektu na wczesnym etapie projektowania systemuArtur Wiertek, Rockwell Automation Sp. z o.o., Wykorzystanie systemu Ansys w procesie walidacji projektu na wczesnym etapie projektowania systemu.

Prezentacja przedstawia wykorzystanie symulacji komputerowej w procesie projektowania układu elektronicznego do precyzyjnego sterowania momentem TAM (Torque Accuracy Module).Moduł TAM występuje w serii przemienników częstotliwości FP755 produkowanych przez Rockwell Automation i pozwala na precyzyjne sterowanie momentem obrotowym silników elektrycznych przy niskich prędkościach obrotowych.

Z uwagi na maksymalny dopuszczalny przyrost temperatury wynikający ze specyfikacji komponentów oraz dopuszczalnej temperatury w obudowie przemiennika zdecydowano się na wykonanie symulacji CFD (z uwzględnieniem strat w ścieżkach PCB) mającej na celu sprawdzenie założeń projektowych. Podczas projektowania urządzenia wykonano również szereg analiz mechanicznych mających na celu wyznaczenie naprężeń mechanicznych na płytce PCB, a także symulacji elektromagnetycznych obejmujących między innymi sprawdzenie efektywności ekranowania i testów wyładowania elektrostatycznego (ESD).

 

Symulacje numeryczne procesów obróbki cieplno chemicznej w oprogramowaniu ANSYS WorkbenchKrzysztof Krupanek, Politechnika Łódzka, Numeryczna symulacja przemian fazowych w procesie nawęglania i hartowania w gazie.

Nawęglanie niskociśnieniowe wraz z następującym po nim hartowaniem w gazie pod wysokim ciśnieniem jest stosowane do elementów stalowych w celu zwiększenia ich wytrzymałości i trwałości. Jednakże w wyniku tej obróbki cieplno-chemicznej powstają niepożądane deformacje elementów obrabianych. W celu minimalizowania deformacji firma SECO / WARWICK wraz z Politechniką Łódzką projektuje nowy piec próżniowy UCM z systemem potokowego przepływu elementów (single piece flow) przez kolejne procesy obróbki cieplno-chemicznej.

W celu analizy powstających deformacji opracowano model komputerowy, który w poprawny sposób symuluje przemiany fazowe zachodzące w elemencie w komorze hartowniczej po nawęglaniu niskociśnieniowym i pozwala zmniejszyć koszty eksperymentu - zastępując metodę prób i błędów. Na podstawie zjawisk fizycznych zachodzących w kolejnych procesach stworzono algorytm numeryczny wykorzystujący solvery oprogramowania Ansys. Wyniki z przeprowadzonych symulacji numerycznych porównano z danymi eksperymentalnymi. W rezultacie uzyskano model numeryczny zdolny do symulacji przemian fazowych po złożonej obróbce cieplno-chemicznej.

 

Trwałość zmęczeniowa filtrów osuszających sprężone powietrze w układzie pneumatycznym pojazdu ciężarowegoArtur Dziura, WABCO Polska Sp. z o.o., Trwałość zmęczeniowa filtrów osuszających sprężone powietrze w układzie pneumatycznym pojazdu ciężarowego.

Osuszacze powietrza produkowane przez firmę WABCO są istotnym elementem układu pneumatycznego pojazdów ciężarowych i autobusów. Jedną z głównych części takiego osuszacza stanowi filtr osuszający, którego trwałość weryfikowana jest na teście cyklicznego napowietrzania.

Podczas referatu zostanie przedstawiona symulacja takiego testu oraz interpretacja wyników pod kątem wytrzymałości zmęczeniowej. Wyniki te zostaną skonfrontowane z eksperymentem. Przedstawione będą dwa sposoby analizy wyników symulacji pod kątem wytrzymałości zmęczeniowej oraz wnioski z nich płynące. Na podstawie tak zweryfikowanej symulacji i interpretacji wyników została zaproponowana nowa, krótsza specyfikacja testu, której zadaniem jest obniżenie kosztów projektu i przyspieszenie wdrożenia produktu.

 

Analiza zmęczeniowego pęknięcia komponentu ze wzmocnionego polimeru z uwzględnieniem lokalnej orientacji ciętych włokien szklanychDamian Bodniewicz, WABCO Polska Sp. z o.o., Analiza zmęczeniowego pęknięcia komponentu ze wzmocnionego polimeru z uwzględnieniem lokalnej orientacji ciętych włókien szklanych.

Symulacja numeryczna obiektów poddanych obciążeniu cyklicznemu jest zadaniem wysoce interesującym, aczkolwiek co najmniej „niełatwym”. Wykonanie analizy wymaga m.in. uwzględnienia zjawisk z zakresu mechaniki zmęczenia materiałów oraz wykorzystania często trudnych do zdobycia i kosztownych danych materiałowych jak np. krzywych Wöhlera. W rezultacie sytuacja jest już skomplikowana w przypadku komponentu z materiału izotropowego, czyli takiego, dla którego właściwości mechaniczne jak sztywność, czy wytrzymałość nie zależą od kierunku działania obciążenia.

Przyjmijmy jednak, że materiałem komponentu jest kompozyt w postaci termoplastu wzmocnionego ciętymi, krótkimi włóknami szklanymi, których ułożenie jest zależne od kierunku wypełniania formy wtryskowej, ale również zróżnicowane po grubości ścianek części. Analizując mechaniczne oraz termiczne dane przykładowego polimeru w postaci poliamidu PA+50GF stwierdza się wysoką ich anizotropię. Bezsprzecznie świadczy o tym stosunek własności materiałowych wzdłuż ułożenia włókien do kierunku prostopadłego, osiągający wartości: 3 dla sztywności, 1.5 dla wytrzymałości, 0.2 dla rozszerzalności cieplnej.

Jak widać, początkowo już „niełatwe” zadanie w postaci analizy zmęczeniowej zostaje rozbudowane o konieczność uwzględnienia w analizie strukturalnej lokalnego ułożenia włókien szklanych. Jak przewidzieć kierunek ułożenia włókien wzmacniających i uwzględnić go w symulacji wytrzymałościowej? Skąd wziąć niezbędne dane materiałowe? Jak przeprowadzić lokalną ocenę zmęczeniową? Jak tego dokonać w środowisku ANSYS nie wydając złotówki na specjalistyczne zewnętrzne licencje oprogramowania? O tym i wiele więcej w niniejszym referacie.

 

Wykorzystanie oprogramowania ANSYS do projektowania turbin wiatrowychZbigniew Buliński, Politechnika Śląska, Wykorzystanie oprogramowania ANSYS do projektowania turbin wiatrowych.

Ze względu na bardzo istotne aspekty ekologiczne turbiny wiatrowe zdominowały w ostatnich latach sektor produkcji energii elektrycznej - aktualnie większość nowych inwestycji w Europie w sektorze energetyki zawodowej to budowa farm wiatrowych. Jednak szybkiemu rozwojowi tego sektora produkcji energii nie towarzyszy równie szybki rozwój małych przydomowych instalacji turbin wiatrowych. Obecnie sektor ten jest zdominowany przez instalacje fotowoltaiczne.

W prezentacji pokazane zostanie efektywne zastosowanie oprogramowania Ansys do projektowania małych turbin wiatrowych z pionową osią obrotu. Począwszy od obliczeń opływu powietrza wokół pracującej turbiny, przez analizę interakcji pomiędzy opływającym powietrzem a elementami strukturalnymi turbiny, kończąc na optymalizacji kształtu wirnika turbiny. Co więcej oprogramowanie Ansys było szeroko wykorzystywane do zaprojektowania instalacji do testowania tego typu turbin.

 

Przemysław Siedlaczek, Bombardier Transportation Polska, Wybrane przykłady wykorzystania możliwości ANSYS, które nie są ogólnie znane, a bywają przydatne.

Mariusz Szlenk, Cundall Polska Sp. z o.o., CFD w branży budowlanej - praktyczne przykłady z zastosowania.


« Poprzednia Następna