Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Spis Treści:

Wprowadzenie i opis instalacji wtyczki

Analizy MES kadłubów statków można wykonać przy użyciu modeli cząstkowych. W takiej sytuacji, analiza hydrodynamiczna nie jest konieczna, a wartości ciśnień i przyspieszeń na fali można obliczyć wykorzystując formuły towarzystw klasyfikacyjnych. Formuły te są relatywnie proste i oparte o podstawowe wymiary kadłuba, jednak mnogość współczynników powoduje, że przygotowanie procedury w oparciu o formuły przepisowe jest czasochłonne i wymaga przetestowania wielu wariantów. Wychodząc naprzeciw użytkownikom ANSYS z branży stoczniowej, przygotowaliśmy rozszerzenie ACT, które w łatwy i szybki sposób pozwala dodać przepisowe obciążenia hydrodynamiczne (przyspieszenia i ciśnienia). Na chwilę obecną, dostępne są formuły towarzystwa DNVGL.

rys1

W chwili obecnej wtyczka została zaprojektowana w taki sposób, aby „gołe” formuły były dostępne w postaci nieskompilowanej. Wszystkie formuły i współczynniki są dostępne dla użytkownika i w dowolnym momencie może on zmienić każdą formułę i współczynnik.

Domyślnie, wtyczka jest zainstalowana w katalogu:

C:\Users\{Nazwa użytkownika}\AppData\Roaming\Ansys\v193\ACT\extensions\RuleLoadsForShips\

W tej lokalizacji, można znaleźć plik „DNVGL_RuleSet.py”, w którym znajdziemy wszystkie formuły napisane w języku Python. W przypadku aktualizacji przepisów lub indywidualnych współczynników dla niestandardowych jednostek, użytkownik może sam zmodyfikować formuły i zawarte w nich współczynniki.

Samo dodanie rozszerzenia jest bardzo proste. Po uruchomieniu Workbench’a i wczytaniu projektu, należy przejść do „ACT Start Page”, a następnie z poziomu „Manage Extensions” zainstalować i wczytać rozszerzenie. Jeśli wszystkie czynności wykonamy prawidłowo, po uruchomieniu Mechanical’a pojawi się dodatkowy pasek.

rys2

Obciążenia przepisowe obliczane są na podstawie koordynat x,y,z oraz podstawowych parametrów kadłuba (informacje o stanie załadowania czy fali). Koordynaty x,y,z są pobierane dla wybranych elementów, pozostałe dane należy wprowadzić ręcznie. Aby to zrobić, należy dodać obiekt „Ship’s Data”.

 rys3

 


Kategorie danych wejściowych

Umożliwia on wprowadzenie podstawowych parametrów jednostki. Dane wejściowe zostały podzielne na 6 kategorii (w dużym stopniu spójne z numeracją i nazewnictwem w przepisach). Dodatkowo, dla każdej kategorii dostępny jest podgląd wszystkich pośrednich współczynników. Takie podejście ułatwia identyfikację formuły oraz walidację wartości na każdym kroku.

Obiekt „Ship’s Data” umożliwia podanie geometrycznych parametrów kadłuba oraz danych dotyczących typu i zakresu operacji jednostki.

„Frame Data” umożliwia konfigurację pionów rufowego i dziobowego oraz przepisowych wartości parametrów AE (Aft End) FE (Fore End) oraz X/L.

rys4a  rys4b 

„Loading Information” umożliwia podanie wartości związanych ze stanem załadowania oraz typem fali (Equivalent Design Wave).

„Motions And Accelerations” umożliwia podgląd wszystkich przepisowych parametrów związanych z ruchem jednostki na fali. Umożliwia również obliczenie wartości przyspieszeń dla dowolnego punktu x,y,z.

rys5

„Hull girder loads” umożliwia podgląd przepisowych wartości falowych momentów gnących.

„External Dynamic Pressures” umożliwia podgląd wszystkich przepisowych parametrów wybranej fali ekwiwalentnej oraz obliczenie dynamicznego komponentu ciśnienia na kadłub w dowolnym punkcie.

rys5b


Zalety rozszerzenia ACT

Największą zaletą wtyczki, są obiekty do przykładania obciążeń na wybrane elementy geometrii w oparciu o dane i współczynniki w „Ship’s Data”. Na chwilę obecną są dwa: „Rule Deck Load” oraz „Wave Presseure”. Oba umożliwiają zadanie falowych obciążeń - kolejno przyspieszeń i ciśnień. Dużą zaletą jest wyświetlanie mapy konturowej zadawanego obciążenia, która jest aktualizowana na bieżąco i uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w obiekcie „Ship’s Data” (np. rodzaj fali).

rys6

Na chwilę obecną, możliwa jest krokowa zmiana statycznego komponentu obciążenia na pokład. Docelowo planujemy, aby w każdym kroku można było policzyć dowolny stan załadowania dla dowolnej fali przepisowej. Planujemy również implementację formuł innych Towarzystw Klasyfikacyjnych (PRS, BV, ABS).

rys7

 

Autor: Bartosz Płochocki, Mesco Sp. z o.o.

Personalizacja ANSYS

 

 

Kontakt

Powiadomienia

Chcesz wiedzieć gdy dodamy nowy artykuł? Wybierz kategorię, która Cię interesuje!

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA