Spis treści

 

ANSYS Structural

ANSYS Structural jest zaawansowaną aplikacją mechaniczną, umożliwiającą przeprowadzenie analiz liniowych jak i nieliniowych w pełnym dostępnym zakresie statyki jak i dynamiki.

 Licencja ANSYS Structural pozwala na wykonanie następujących typów analiz:

 • wytrzymałości (także z nieliniowymi materiałami, geometrią i kontaktem),
 • modalnej (częstotliwości drgań własnych, z uwzględnieniem wstepnego spręzenia również nieliniowego),
 • topologicznej optymalizacji kształtu,
 • liniowej analizy wyboczenia (siła wyboczająca, postać wyboczenia)
 • nieliniowej analizy wyboczenia  (siła wybaczająca przy uwzględnieniu imperfekcji oraz wszystkich nieliniowych efektów jak plastyczność, pełzanie, duże odkształcenia i kontakt aż do zawalenia)
 • analizy harmonicznej, (wyznaczenie odpowiedzi częstotliwościowej na wiele wymuszeń sinusoidalnych z uwzględnieniem tłumienia)
 • analizy spektralnej (wzbudzenia, rozruch itp)
 • analizy drgań (PSD) i analizy spektralnej z wieloma nieskorelowanymi wymuszeniami
 • nieliniowej analizy dynamicznej stanów przejściowych (algorytm QRDamp, Damp, zderzenia plastyczne, zawalenie)

Narzędzie to skupia możliwości najnowszych technik modelowania matematycznego.

 • analiz z adaptacyjną zmianą siatki elementów skończonych (rezoning)
 • elementy optymalizacji i probabilistyki konstrukcji w klasycznym GUI
 • techniki submodelingu
 • analizy substruktur i użycia superelementów (dla analiz dynamiki złożonych konstrukcji, Componenmt Mode Sinthesis, Guyan reduction)
 • analizy urządzeń wirnikowych (np. diagram Campbella, wyznaczanie prędkości krytycznych oraz orbitowania)
 • analizy nieliniowości materiałowych (gum i elastomerów, materiałów plastycznych, pełzania, spękania ceramik, mechaniki gruntu)
 • ponad 70 modeli materiałów nieliniowych i anizotropowych, w tym BKIN, Multilinear, Hill, Gurson, Druger-Prager, Vince, Mulin, Ogden, Money-Rivlin, Anad, Blaz-Ko, Concrete etc
 • daje możliwość analizy nieliniowości geometrycznych (duże deformacje, duże obroty, duże odkształcenia,  spin softening itp.)
 • techniki birth/death elementów umożliwiającej analizę pekania, utleniania itp.
 • umożliwia restart analizy do dalszych obliczeń - także restart wielokrotny z tego samego punktu (multiple frame restart) 
 • udostępnia narzędzia do analizy sprężysto plastycznej mechaniki pękania
 • pozwala na podmianę danych materiałowych podczas analizy
 • udostępnia apdl i funkcje user*