Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce |
             Szukaj Logowanie Kontakt

Tomasz Kądziołka

Wykształcenie:
mgr inż. Tomasz Kądziołka, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej na kierunku kierunek Elektrotechnika.
Kariera:
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2011 roku w firmie Brose Fahrzeugteile GmbH & Co w Wurzburgu, w latach 2012 - 2013 pracował na stanowisku konstruktora wirujących maszyn elektrycznych w Instytucie Maszyn Elektrycznych KOMEL, a od 2013 roku zatrudniony jest w firmie MESco na stanowisku specjalisty ds. obliczeń elektromagnetycznych.

Specjalizacja w MESco:
Pan Tomasz Kądziołka odpowiedzialny jest za grupę programów do obliczeń elektromagnetycznych, świadczy wsparcie techniczne

Certyfikacje:
Technical:
ANSYS Certified Expert: Low Frequency Electromagnetics with Multiphysics Focus
ANSYS Certified Professional: High Frequency - Technical
ANSYS HFSS Standard & Advanced Course
Maxwell 2D Elektrische Maschinen und Kopplung mit Simplorer

Sales:
ANSYS Certified Professional: Low Frequency - Sales
ANSYS Certified Professional: HF/SI - Sales
ANSYS Certified Professional: AIM - Sales

Prowadzone szkolenia:
Maxwell, Simplorer, RMxprt, PExprt, AIM (elektromagnetyzm)

Publikacje:
Kądziołka T.: „Modelowanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o uzwojeniach skupionych” Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 1/2013(98)

Kądziołka T., Pistelok P.: „Nowa generacja wysokosprawnych dwubiegunowych generatorów synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi”, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 100/2013 cz. II

Pistelok P., Kądziołka T.: „Urządzenie do magnesowania magnesów trwałych – wyniki badań”, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 1/2013(98)

Pistelok P., Kądziołka T.: „Magneśnica transformatorowa do magnesowania magnesów trwałych – wyniki badań”, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 8/2013

Dukalski P., Kądziołka T.: „Ponowne narodziny samochodów elektrycznych”, Śląskie Wiadomości Elektryczne, nr 05/2013