Spis treści

Możliwości programu:

 •     współpraca z popularnymi systemami CAD oraz możliwość pracy samodzielnej,
 •     przejmowanie złożeń zdefiniowanych w programie CAD,
 •     automatyczne tworzenie złożeń w miejscach styczności w razie braku takiej definicji w programie CAD,
 •     określenie stanu naprężenia i odkształcenia,
 •     oszacowanie współczynnika bezpieczeństwa,
 •     określenie deformacji,
 •     analiza częstotliwości drgań własnych,
 •     możliwość definiowania stałych zależnych od temperatury,
 •     analiza naprężeń termicznych,
 •     analiza rozkładu temperatur,
 •     analiza przepływu ciepła,
 •     optymalizacja kształtu,
 •     analizy zmęczeniowe,
 •     analizy wyboczeniowe,
 •     dwukierunkowa parametryzacja modelu z systemem CAD,
 •     możliwość analizy kilku wariantów jednocześnie + parametryzacja,
 •     przejmowanie stanu obciążeń z takich programów jak Dynamic Designer, Solid Designer, i inne,
 •     możliwość kontynuowania analizy w innych systemach MES np. ANSYS.

Narzędzia wspomagające analizę:

 • automatyczny dobór podziału siatki "adaptive meshing",
 • automatyczne uproszczenia geometryczne, "Vitual Topology"
 • automatyczne generowanie kontaktów,
 • narzędzia wspomagające analizę, tak zwane "Wizardy",
 • rozbudowywalna biblioteka materiałowa,
 • narzędzia do obciążania i zamocowywania obiektu operują cechami fizycznymi które są bardziej naturalne od matematycznych,
 • generator raportów w postaci plików HTML, MS Word, MS PowerPoint,
 • narzędzia do dynamicznej prezentacji danych i animacji
 • analiza powłok
 • lokalne zagęszczania siatki
 •  
 • budowa modelu

Siatka elementów skończonych

Bardzo duży wpływ na wyniki analizy MES ma podział geometrii na elementy skończone. Gęsta siatka zapewnia dokładne wyniki, niestety kosztem długiego czasu obliczeń. Rzadka siatka to krótki czas obliczeń kosztem mniej dokładnych wyników. Przeważnie, gęstość siatki bywa kompromisem pomiędzy dokładnością wyników a czasem obliczeń, jaki możemy na te obliczenia poświęcić.

Tutaj z pomocą przychodzi program, umożliwiając ustawienie stopnia wagi dla poszczególnych części w symulacji. Możliwe jest zarówno ustalenie stopnia dokładności obliczeń jak i automatyczne upraszczanie geometrii dla wybranego elementu. Uproszczenie geometrii polega na pominięciu w czasie generowania siatki szczegółów nieistotnych dla pracy całej konstrukcji (np. małe otwory, zaokrąglenia, sfazowania, itp.). Środowisko Workbench udostępnia opcję tworzenia wirtualnych topologii. Dzieki niej można łączyć ze sobą powierzchnie i krawędzie ułatwiając w ten sposób tworzenie siatek. 

Z wersji na wersję możliwe jest w coraz większe ingerowanie w tworzenie siatek. Użytkownik może ustanowić większą dokładność dla powierzchni, linii bądź wokoło wierzchołka. Pozwala to na zagęszczenie siatki w okolicach w których oczekujemy dokładnych wyników. Jedną z opcji jest automatyczne zagęszczanie siatki i sprawdzanie zbieżności poszczególnych rozwiązań. System inteligentnie zagęszcza elementy skończone w miejscach w których błąd wyniku jest największy.  Proces może trwać w pętl; aż do momentu uzyskania żądanej dokładności wyników.

Do podziału konstrukcji można użyć zarówno elementów czworościennych (piramidki) jak i sześciościennych (hexa). Jeżeli geometria spełnia kryteria wstępne program automatycznie dzieli konstrukcję używając elementów sześciennych.  Użycie elementów hexa pozwala zachować wysoką dokładność wyników przy znacznie rzadszym podziale. W wersji v10 wpowadzono także elemęty SolidShell, będące specjalnym typem elementów do podziału cienkich i smukłych brył, jak profile blaszane.

Powierzchnie

    ANSYS DesignSpace został stworzony do rozwiązywania zadań trójwymiarowych i raczej nastawiony jest na konstrukcje bryłowe. Posiadając jednak ANSYS DesignModeler lub inny system CAD pozwalający modelować geometrię powłok i belek można wczytać i przeanalizować w DesignSpace układy powłokowe jak i powłokowo ramowe. Typowym przykładem konstrukcji powłokowej jest zbiornik oraz karoseria samochodu. Niewątpliwą zaletą analizy za pomocą elementów powłokowych jest to że ich grubość jest łatwo edytowalnym parametrem.

Biblioteka materiałów

    Program posiada bibliotekę podstawowych materiałów które mogą zostać wykorzystane w czasie definiowania analizy. Biblioteka ta może być zarówno modyfikowana jak i uzupełniana o własne materiały. Przenosząc model z systemu projektowania możliwe jest również przeniesienie zdefiniowanych w nim danych materiałowych. Ponadto można skorzystać z bogatej oferty baz materiałowych stron MatWeb lub bazy IDAC.

Parametryzacja modelu

    Nowością jest możliwość parametryzacji zadania. ANSYS DesignSpace importując geometrię z programu CAD rozpoznaje automatycznie parametry modelu. Parametrami mogą być wymiary modelu jak i inne dane takie jak np. własności materiałowe. Pozwala to w ramach jednego zadania na otrzymanie odpowiedzi konstrukcji dla różnych wariantów.

 

Kontakt

     W trakcie importu konstrukcji złożonej z kilku brył ANSYS DesignSpace automatycznie wykrywa możliwość interakcji między nimi. Domyślnie kontakty cechują się doskonała przewodnością oraz wiążą wzajemnie powierzchnie. Możliwe jest jednak w znacznym zakresie zamienienie ich zachowania

Dostępne typy kontaktu:

Związanie  
... bez poślizgu, stykające powierzchnie nie mogą ulec rozerwaniu (liniowe) (przykład: połączenie spawane, sklejenie)

Bez separacji

   ... stykające powierzchnie mogą się wzajemnie przesuwać, ale nie mogą się rozdzielić 

Bez tarcia (nieliowy)

      ... stykające powierzchnie mogą się wajemnie przesuwać i rozdzielać

Związany (nieliniowy)

      ... stykające powierzchnie niemogą się wzajemnie przesuwać i ale możliwe jest ich rozdzielenie 

SpotWeld 

      ... wierzchołki połączone są za pomocą belek jako połączenia zgrzewane SpotWeld

 

Raport

     ANSYS DesignSpace pozwala na automatyczną generację raportu zawierającego wszystkie istotne informacje o analizie. Domyślnie znajduje się w nim opis części i danych materiałowych, zastosowane uproszczeń geometrii, wartości sił, warunki podparcia, wyniki a także adnotacje wprowadzone przez inżyniera podczas pracy. W raporcie zamieszczone mogą być rysunki przedstawiające dowolne widoki modelu, wyników obliczeń jak i zewnętrzne pliki graficzne jak np logo firmy czy rysunek złożeniowy.

Raport może zostać zapisany w formacie MHT, HTML, MS Word, MS PowerPoint.


Pomoce inżynierskie w ANSYS DesignSpace

     System Workbench pracuje pilnując inżyniera i podpowiadając mu system spójne jednostki z jednego z sześciu dostępnych wariantów. Jednak jeśli wymagane jest przeliczenie jakichś egzotycznych miar nie pozostawia inżyniera bez pomocy udostępniając kalkulator jednostek.
Wiele operacji w ANSYS DesignSpace można wykonać poprzez makra JavaScript. W instalacji programu jest zamieszczonych kilka przykładowych makr jak AdaptiveBatchSolve czy SelectBySize.


przepraszamy: opis w przyotowaniu

Praca ze złożeniami
    

Obliczenia termiczne

Obliczenia naprężeń, współczynników bezpieczeństwa
(model łańcucha ze zdefiniowanym kontaktem)

możliwość analizy
tylko wybranych elementów złożenia

Optymalizacja topologiczna kształtu
(przykład redukcji masy (kolor czerwony) nie biorącej udziału w przekazywaniu momentu obrotowego pomiędzy wałem a elementem kołnierzowym z otworami).
    

przykład zastosowania optymalizacji topologicznej przy poszukiwaniu ostatecznego kształtu elementu przy redukcji jego masy
    *  Prospekt ANSYS DesignSpace (PL) (format pdf, 700KB)
    *  Prospekt ANSYS DesignSpace (format pdf, 316KB)
    *  ANSYS - Mechanical Solutions (format pdf, 1.8MB)
    *  ANSYS - Design Solutions (format pdf, 1.7MB)
    *  Dodatkowe informacje o ANSYS DesignSpace
    *  Przykłady zastosowań programu ANSYS DesignSpace

Wymagania sprzętowe i programowe:


    * system Windows 2000/XP/VISTA (32/64bit), Linux (32bit)

      - 256 MB RAM (zalecane 1GB)
      - 1GB na twardym dysku
      - min 200 MB pamięci wirtualnej (swap file)
      - czytnik DVD