Spis treści

 Analizy

ANSYS DesignSpace pozwala na przeprowadzenie szeregu analiz.

 • Analizy wytrzymałości

  Pozwala na rozwiązanie tzw. statyki, wyznaczenie stanu wytężenia konstrukcji pod zadaną sekwencją obciążeń oraz określenie jej wytrzymałości.
 • Analizy termiczne

  Pozwala na określenie rozkładu temperatur w stanie ustalonym. Własności materiałowe jak i niektóre warunki brzegowe mogą być zależne od temperatury.
 • Analizy termo-mechaniczne

  Umożliwia analizę odkształcenia termicznego konstrukcji poddanej niejednorodnemu rozkładowi temperatury i ocenę jej wytężenia. Własności materiałowe mogą być uzależnione od temperatury.
 • Analizy częstotliwości drgań własnych

  Analiza wyznacza częstotliwości drgań własnych oraz ich postacie. Można stosować wstępne naprężenie konstrukcji oraz zmienny rozkład temperatury.
 • Analizy wyboczenia

  Badanie pozwala określić mnożnik obciążenia pod którym konstrukcja dozna utraty stateczności. Wyniki można również prezentować w postaci kształu wyboczenia oraz deformacji i naprężeń w postaci zdeformowanej.
 • Optymalizacja topologiczna

  System wyznacza miejsca w których redukcja przekroju będzie miała najmniejszy wpływ na sztywność konstrukcji. Bardzo przydatne narzędzie koncepcyjne.
 • Optymalizacji wariantowej (what if)

  Dzięki podstawowym możliwościom narzędzia ANSYS DesignXplorer zaimplementowanym w licencji DesignSpace możliwe jest przeprowadzenie analizy wariantowej. Za jej pomocą można sprawdzić jak zachowa się konstrukcja wraz ze zmianą parametrów.
 • ANALIZA ZmęczeniOWA *

  Moduł ANSYS Fatigue pozwala na rozbudowanie podstawowych możliwości licencji DesignSpace o analizy zmęczniowe. Na podstawie wyników tych analiz można wnioskować o trwałości konstrukcji, planować przeglądy i dodatkowo optymalizować konstrukcję.
 • ANALIZA Parametryczna i probabilistyczna *

  DesignSpace współpracując z ANSYS DesignXplorer umożliwia przeprowadzenie wyrafinowanej optymalizacji parametrycznej w przestrzeni zmiennych ciągłych, wariantowych oraz probabilistycznych. Dzięki analizom probabilistycznym możliwe jest znalezienie takiej postaci konstrukcyjnej która będzie niezawodna. (Analiza six-sigma)

Aby jeszcze bardziej ułatwić przeprowadzenie analiz, program udostępnia tzw. kreator analiz (Wizard), który prowadzi przez kolejne etapy przygotowania symulacji. Użycie ich gwarantuje, że żaden z jej kluczowych elementów nie zostanie pominięty. Wymagający mogą łatwo rozbudować funkcje kreatora o własny system pomocy.