Spis treści

Współpraca z systemami CAD

Środowisko ANSYS Workbench potrafi obsługiwać wiele formatów geometrii. Możliwe jest również pobieranie modeli wprost z systemów CAD takich jak:.  

 • Autodesk Mechanical Desktop,
 • Autodesk Inventor,
 • Solid Edge,
 • Solid Works,
 • CATIA v4 oraz v5,
 • Pro/ENGINEER,
 • Unigraphics / NX
 • OneSpace Designer
 • możliwa wymiana geometrii przez formaty IGES, Parasolid, ACIS(SAT), oraz STEP

ANSYS DesignSpace współpracuje w pełni z programami analizy ruchu:

 • Moduł analiz kinematycznych Auotodesk Inventor Motion
 • MSC.DynamicDesigner,
 • CosmosMotion

Z w/w programów możliwy jest import położenia, sił i momentów dla symulowanej konstrukcji w dowolnym przedziale czasu. Na podstawie wczytanych informacji obciążeń z analizy ruchu (Motion Loads) ANSYS DesignSpace przeprowadzi analizę mechaniczną. Taki sposób podejścia umożliwia uchwycenie rzeczywistych warunków pracy konstrukcji wraz z uwzględnieniem zjawisk bezwładności luzów czy tarcia. Warto nadmienić tu że ANSYS rozwija również własne narzędzie do analiz kinematycznych o nazwie Rigid Body module.