Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce |
             Szukaj Logowanie Kontakt

Narzędzie stworzone dla prostej i efektywnej definicji warstwowych kompozytów. Pozwalające równie łatwo wykonywać edycję stworzonych reprezentacji kompozytów jak prosto wykonywać operacje  post-procesu. W połączeniu z narzędziami do analiz wytrzymałościowych takimi jak moduł ANSYS Mechanical APDL, stanowi bardzo silne narzędzie do weryfikacji numerycznej kompozytów.

 

Pełna integracja od intefejsu CAD po analizę wytrzymałościową.

Dostarcza dedykowanych funkcji związanych z procesem technologicznym otrzymywania kompozytów warstwowych dla pre- i post procesora.
 


Proste tworzenie zestawu warstw.


Dostarcza narzędzi do właściwej oceny wad i zniszczenia, a także informacji technologicznych takich jak:  laminacja czy identyfikacja warstw.

ACP pozwala na unikalną analizę zniszczeń w oparciu o:
- proste kryteria (maks. naprężenie) po wyszukane kryteria dla kompozytów (Puck, Hashin, Cuntze)
- wewnętrzne ścinanie, naprężenia normalne dla elementów shells
- zniszczenie przebiegające na grubości

Kombinację kryteriów uszkodzeń z kryterium pokrycia:
- 3D wymiarowa implementacja głównych kryteriów (Tsai-Hill, Hashin, Puck itd.)
- Możliwość tworzenia własnego kryterium

Wyniki mogą być prezentowane jako:
- Dominujące kryterium zniszczenia
- Wartości krytyczne warstwy
- Określanie współczynników bezpieczeństwa np. na bazie wartości granicznych naprężeń
- Standardowe prezentacje wyników (np.naprężeń ) na warstwach.

Przykładowy postproces wskazujący jakie kryterium zostało przekroczone.Animacje on-line przedstawiające oprogramowanie w akcji i inne z nim związane zagadnienia:

01_Composite_Basics
02_acp_mot
03_Live_Demo


W razie pytań prosimy o kontakt