Spis treści

FLUENTRozwijany od 1983 roku, Fluent jest wieloletnim liderem w branży symulacji przepływowych. Imponująca baza empirycznie zwalidowanych modeli, zaawansowany technologicznie solwer matematyczny oraz wiele wbudowanych narzędzi specjalistycznych (np. moduł do optymalizacji bezparametrycznej) powodują, że Fluent jest najczęściej wybieranym programem do symulacji przepływowych (źródło). 

ANSYS Fluent jest programem bardzo elastycznym. Może być wykorzystywany jako narzędzie do prostych zagadnień ogólno-przepływowych ale także do bardzo specjalistycznych zadań i skomplikowanych problemów przepływowych. Do dyspozycji użytkownika oddane zostało mnóstwo modeli do symulowania wszelakich zjawisk przepływowych. Kilkanaście modeli turbulencji pozwala na zamodelowanie pełnego spektrum zjawisk przepływu turbulentnego. Z kolei modele cieplne, w tym kilka modeli promieniowania, dają możliwość wykonywania analiz termicznych. Ponadto trzy modele wielofazowe, mieszaniny, reakcje chemiczne, ruchome elementy, akustyka i wiele wiele innych.

Jedną z wyróżniających cech programu jest możliwość dostosowania go do potrzeb użytkownika poprzez tzw. User Defined Functions. Mimo szerokiego wachlarza możliwości Fluenta, inżynier może chcieć wykonać obliczenia z wykorzystaniem swojego własnego modelu numerycznego, nietypowego materiału czy charakterystyki na warunku brzegowym pozyskanego w drodze pomiarów. Dzięki UDF-om możliwe jest dowolnego modyfikowanie wielu aspektów kodu obliczeniowego Fluenta. Ta właściwość jest nieoceniona w środowiskach naukowych, gdzie Fluent bardzo mocno zyskał na popularności.

Integracja programu w środowisku Workbench pozwala także na wykorzystanie narzędzie do optymalizacji parametrycznej (DesignXplorer).  Szerokie spektrum zastosowań od przeliczania wielu przypadków obciążeń do poszukiwania najlepszej wartości parametrów wejściowych w funkcji celu znacznie przyspieszają obliczenia i podnoszą wydajność wykorzystywanego narzędzia do symulacji.