Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce |
             Szukaj Logowanie Kontakt

 

    ANSYS Fatigue module jest bardzo użytecznym oraz szybkim narzędziem do obliczeń niskocyklowej i wysokocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej. Dzięki niemu możliwa jest symulacja w oparciu o zależności naprężeniowe, (np. Wohlera) lub odkształcenia (np. Manson-Coffin). 

    W wyniku obliczeń zmęczenia uzyskuje się trwałość lub porcję zniszczeń wg Palmgrena-Minera a także wskaźniki bezpieczeństwa w odniesieniu do lokalnej lub nieskończonej trwałości zmęczeniowej. Możliwa jest analiza przy założeniu stałej lub zmiennej amplitudy obciążenia oraz dla obciążeń proporcjonalnych i nieproporcjonalnych. Ponadto instalacja modułu wraz z licencją DesignSpace rozszerza jej możliwości o funkcje superpozycji rozwiązań liniowych.

Możliwości modułu.

    Analiza wysokocyklowa

  • Transformata naprężenia średniego: wg Goodmana, Gerbera, Soderberga, oraz interpolacja pomiędzy krzywymi zmęczeniowymi
  • Obciążenie: Stała amplituda, Zmienna amplituda, Analiza nieproporcjonalna
  • Korekcja krzywych ze względu na czułość na działanie karbu
  • Wyniki: Trwałości, Porcji zniszczeń, Współczynnika bezpieczeństwa, Histogram Rainflow, Histogram Zniszczeń, Odpowiednik naprężeń niszczących, Wskaźnik Biaxiality

    Analiza wysokocyklowa

  • Transformata naprężenia średniego: wg Morrow oraz Smith Watson Topfer
  • Obciążenie: Stała amplituda, Zmienna amplituda, Analiza nieproporcjonalna
  • Korekcja krzywych ze względu na czułość na działanie karbu
  • Wyniki: Trwałości, Porcji zniszczeń, Współczynnika bezpieczeństwa, Histogram Rainflow, Histogram Zniszczeń, Pętla Histerezy, Naprężenia i odkształcenia w dnie karbu wg Neubera, Wskaźnik Biaxiality

Przykład zastosowania

    Ze względu na rosnącą konskurencyjność w przemyśle mechanicznym, analizy zmęczeniowe są coraz większa koniecznością. Dzięki wykonaniu poprawnego określenia trwałości lub zmiany trwałości różnych wariantów konstrukcji można zaoszczędzić znaczne koszty związane z remontami, zaplanować przeglądy a przede wszystkim podnieść renomę firmy.

    Moduł ANSYS Fatigue dostarczając podstawowej funkcjonalność w analiz zmęczeniowych wnosi nowe wskaźniki do analizy konstrukcji. Seria uzyskiwanych wyników pozwala określić precycyjnie niebezpieczne miejsca w konstrukcji, które nie muszą pokrywać się z niebezpiecznymi regionami wykrytymi analizie w statyki.

    Elementy takie jak złącza spawane, otwory i inne karby są naturalnie predeterminowane do zniszczenia zmęczeniowego. Dzięki ANSYS Fatigue możliwe jest określenie ich trwałości i poprawienie konstrukcji.
 
Obecnie wszystkie moduły mechaniczne ANSYS, oprócz DesignSpace zawierają ANSYS Fatigue Module.