Baza materiałowa dla ANSYS Workbench

 

Jeśli pracujesz w środowisku ANSYS Workbench i potrzebujesz rozbudowanej bazy materiałowej, to niniejsza propozycja jest skierowana właśnie do Ciebie.

Proponujemy Państwu rozbudowaną bazę materiałową stworzoną pod środowisko ANSYS Workbench, brytyjskiej firmy IDAC.
Baza zawiera 250 pozycji danych materiałowych liniowych i 254 danych materiałowych nieliniowych i wciąż sie powiększa o nowe.


Baza obejmuje takie własności materiałów jak:
 • współczynnik rozszerzalności wzdłużnej - moduł Younga,
 • liczba Pissona,
 • gęstość,
 • współczynnik rozszerzalności termicznej,
 • granica plastyczności (Re),
 • granica wytrzymałości (Rm),
 • przewodność cieplna,
 • krzywe zmęczeniowe - krzywe Wohlera (69),
 • krzywe rozciągania opisane modelem MISH (Multi-linear Isotropic Hardening (stress-strain)) (69),
 • krzywe liczby Poissona w funkcji temperatury (9),
 • krzywe przewodności cieplnej w funkcji temperatury (8),
 • krzywe rozszerzalności cieplnej w funkcji temperatury (6),
 • krzywe modułu Younga w funkcji temperatury (87),
 • krzywe testów jednoosiowych (uniaxial) - hyperelastycznośc (4).

Opis bazy oraz lista właściwości
 Prospekt firmy IDAC

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem bazy danych
- prosimy o kontakt

Sposób instalacji:
Krok 1:
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5