Dzięki zaawansowanym możliwościom ANSYS Mechanical  można analizować na przykład pełny proces spawania wraz z uwzględnieniem powstawiania spoiny, naprężeń spawalniczych oraz deformacji po spawaniu. Można przeprowadzić analizę aktywnego tłumienia drgań w zawieszeniu modelując pełen pojazd, możliwa jest symulacja końcówek do ultradźwiękowego spawania polimerów wraz z uwzględnieniem wydzielanego podczas tarcia ciepła, układów MEMS, kadzi stalowniczych podczas pełnego cyklu pracy, rurociągów elektrowni atomowych w których istnieje możliwość wyboczenia na skutek pełzania, dynamiki głowic dysków twardych itd.
Zakres naszych prac z mechaniki obejmuje:  statykę, dynamikę, termodynamikę, problemy nieliniowe, optymalizację, symulację pracy i testów zbiorniki ciśnieniowe, kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS).

 

    Wykonano nieliniowe analizy statyczne uwzględniające kontakt pomiędzy częściami. Celem symulacji było określenie przemieszczeń i poziomu naprężeń w konstrukcji (wykonanie analizy wytrzymałościowej).

Analiza procesu odwiertu dostarcza wystarczająco dokładnych informacji o wydajności pozwalając na optymalizację położenia kolejnych szybów dla uzyskania maksymalizacji uzysku. Warto zaznaczyć że wspomniany zbiór narzędzi od 2010r jest wykorzystywany przez największe firmy wydobywcze w Stanach Zjednoczonych do planowania kosztów i ryzyka wydobycia.

     Ponieważ początkowy model czwórnika nie spełniał stawianych mu wymogów projektowych (przekroczone dopuszczalne poziomy naprężeń), zdecydowano się go wzmocnić poprzez zwiększenie grubości jego elementów.

     Celem projektu było zastąpienie rzeczywistego testu wytrzymałościowego windy pojazdu górniczego za pomocą analiz numerycznych, przy zachowaniu wszystkich zaleceń i wymogów normy opisującej sposób przeprowadzenia testu.