Dzięki zaawansowanym możliwościom ANSYS Mechanical  można analizować na przykład pełny proces spawania wraz z uwzględnieniem powstawiania spoiny, naprężeń spawalniczych oraz deformacji po spawaniu. Można przeprowadzić analizę aktywnego tłumienia drgań w zawieszeniu modelując pełen pojazd, możliwa jest symulacja końcówek do ultradźwiękowego spawania polimerów wraz z uwzględnieniem wydzielanego podczas tarcia ciepła, układów MEMS, kadzi stalowniczych podczas pełnego cyklu pracy, rurociągów elektrowni atomowych w których istnieje możliwość wyboczenia na skutek pełzania, dynamiki głowic dysków twardych itd.
Zakres naszych prac z mechaniki obejmuje:  statykę, dynamikę, termodynamikę, problemy nieliniowe, optymalizację, symulację pracy i testów zbiorniki ciśnieniowe, kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS).

 

    Przykład analizy dynamicznej przenoszenia ładunku. Obudowa szafy stalowej zawierającej akumulatory oraz elektronikę jest przenoszona na linach. Na skutek działania sił inercyjnych występuje ruch w około środka ciężkości. Cykliczne obciążenie zawiesi transportowych jest wstępem do symulacji zmęczeniowej.

    Elementy żeliwne odlewane grawitacyjnie w formach piaskowych na skutek powolnego i nierównomiernego chłodzenia cechują zmienne własności wytrzymałościowe jak i zmęczeniowe na przekroju elementu. Często także elementy te zawierają niewielkie wady odlewnicze jak mikro-pustki, rzadzizny i wtrącenia, które mocno obniżają własności zmęczeniowe.

    W ramach badań naukowych w firmie MESco przeprowadzono analizę zachowania połączenia gwintowego śruby M8 klasy A2 wg ISO 4017 (własności zbliżone do klasy 5.8). Śruby te wytworzono ze stali austenitycznej więc nadają się do zastosowania w połączeniach pracujących w warunkach korozyjnych.

    Celem symulacji było określenie najbardziej odpowiedniego kształtu narzędzia dla wykonania przetłoczenia w pojedynczej operacji. Warto zauważyć że po przetłoczeniu następuje efekt relaksacji sprężystej zmieniający przetłoczoną średnicę.

    Celem symulacji była analiza zachowania łańcucha operacyjnego pieca odlewniczego.