ANSYS Discovery to odpowiedź na pytanie "a co jeśli z symulacji komputerowej będzie mógł korzystać każdy?". Po co konstruktorowi szczegółowa wiedza o Metodzie Elementów Skończonych? Wystarczy sprawdzona technologia, która dostarcza wiarygodnych wyników jakościowych o modelu. Technologia pozwalająca uzyskać rzetelną odpowiedź na pytanie "a co gdyby...?". Szybko, tanio, łatwo.Discovery Live Tech Preview Invitation GIF B

 

ANSYS Discovery Live - podstawowe cechy

apply f2 Brak konieczności przygotowania siatki elementów skończonych  

apply f2 Bez konieczności przygotowania modelu CAD  

apply f2 Natychmiastowe wyniki z symulacji  

apply f2 Zintegrowane środowisko CAD-MES-CFD  

apply f2 Symulacja prowadzona w pełni na GPU  

 

 

 

design

Discovery Live to bardzo proste narzędzie. Zarówno pod kątem funkcjonalności jak i ergonomii użytkowania. ANSYS planuje jego dynamiczny rozwój przez nadchodzące 3 lata. Będziemy na bieżąco uzupełniać ten artykuł w ramach rozwoju tego modułu. 

sprzetPonieważ całość obliczeń w ANSYS Discovery jest prowadzona na GPU - oprogramowanie to wymaga odpowiedniego sprzętu. W tym artykule znajduje się spis rekomendowanych platform sprzętowych i lista rekomendowanych kart GPU. 

internal fluid

Obecność ANSYS Discovery w procesie projektowym znacznie poprawia jego wydajność. Jak? ponieważ minimalizuje ilość modeli CAD przesyłanych do obliczeń.

ANSYS Discovery pozwala konstruktorom na weryfikację swoich geometrii bez żadnego przygotowania w dziedzinie symulacji komputerowej. Wysoka zbieżność wyników jakościowych pozwala na podejmowanie prawidłowych decyzji projektowych już na etapie koncepcji.