ANSYS header

ANSYS Workbench to jednolite środowisko pracy pozwalające na wykonywanie pre i post processingu symulacji komputerowej. ANSYS Workbench pozwala również na wykonywanie symulacji sprzężonych, co pozwala na badanie jak różne dziedziny fizyki oddziałują na badany element i na siebie na wzajem. 

ANSYS Workbench to zdecydowany lider technologii i niekwestionowany numer 1 na ryku. Więcej informacji znajduje się w artykułach poniżej. 

 

Folder informacyjny o produktach ANSYS

 

 

Tabela możliwości wszystkich produktów ANSYS

 

Kafel SpaceClaimANSYS SpaceClaim to Inżynierski system CAD którego funkcjonalność jest silnie zorientowana wokół narzędzi do naprawy, parametryzacji i upraszczania geometrii. Jego siłą jest niespotykana na rynku szybkość, elastyczność i bezpośrednie połączenie z platformą ANSYS Workbech.

img kontaktANSYS Meshing to jeden z bardziej zaawansowanych PrepPostów na rynku. Zawiera zaawansowane narzędzia do otrzymywania geometrii (import nieomal z każdego CADa oraz budowę i naprawę dowolnej geometrii), generacji i edycji siatek, eksportu do szeregu solwerów oraz postprocesingu.

tradeoff with infeasible pointsANSYS DesignXplorer jest oprogramowaniem optymalizacyjnym, które dzięki zastosowaniu metod planowania eksperymentu i powierzchni odpowiedzi, dostarcza szybko i przejrzyście wszelkie wymagane informacje o konstrukcji.

Użytkownicy ANSYS Workbench mogą sami pisać własne przyciski, narzędzia a nawet funkcjonalność w języku Python. Dzięki ACT App Store możliwe jest skorzystanie z ponad ponad 100 darmowych dodatków ACT.

ACT daje użytkownikom ANSYS ogromną elastyczność w dostosowywaniu środowiska pracy i poszerzaniu istniejącej funkcjonalności. 

value of HPC for simulationHPC = High Performance Computing. ANSYS ściśle współpracuje z producentami sprzętu komputerowego, w szczególności z NVIDIA i Intel. Wynikiem współpracy są solvery, które doskonale korzystają z dostępnych zasobów sprzętowych. Obecnie ANSYS zachowuje liniową skalowalność do 128tys CPU. Akceleracja GPU również pozwala drastycznie skrócić czas analiz mechanicznych i części symulacji CFD.

EKMANSYS EKM to narzędzie służące do pracy grupowej nad projektami, archiwizacji projektów, tworzenia backupów, szybkiej rewizji (przeszukania) projektów zgromadzonych w bazie danych. ANSYS EKM jest zintegrowany w pełni ze środowiskiem ANSYS Workbench. Dzięki ANSYS EKM możemy tworzyć powtarzalne schematy pracy i wyciągać metadane z wybranych projektów: wielkość siatki, rodzaje elementów, wartości warunków brzegowych itd.