dx 2smKurs prowadzony w module ANSYS DesignXplorer. Celem kursu jest zapoznanie z praktycznym wykorzystaniem metod optymalizacji i probabilistyki konstrukcji. Optymalizacja topologiczna, optymalizacja parametryczna, analiza czułości układu. Użytkownik, po odbyciu kursu, będzie przygotowany do wykonywania efektywnych optymalizacji elementów konstrukcyjnych.

 

Czas trwania: 
2 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 1 600,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 1 300,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 1 300,00 PLN/netto
Studenci 1 000,00 PLN/netto
Poziom: 
Średniozaawansowany, wymagana dobra znajomość zagadnień MES. Sugerowane kursy wstępne: MES dla praktyków.

Cel kursu:
Celem kursu jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem metod optymalizacji w analizach numerycznych konstrukcji. Użytkownik, po odbyciu kursu, będzie przygotowany do wykonywania efektywnych optymalizacji elementów konstrukcyjnych.

Dla kogo?
Przeznaczony dla użytkowników zainteresowanych metodami polepszania właściwości analizowanych obiektów.
Sugerowane kursy wstępne: MES dla praktyków. 

Program:
  • parametryzacja modeli numerycznych (geometria, własności materiałowe, warunki brzegowe),
  • metody wykonywania analiz wrażliwości (ustalanie istotności parametrów),
  • tworzenie powierzchni odpowiedzi (modele zastępcze),
  • wykonywanie optymalizacji w Ansys Workbench oraz analizy niepewności parametrów (analiza SixSigma).
  • Zostanie również poruszony temat optymalizacji topologicznej w przypadku analiz mechanicznych. Zaprezentowane przykłady będą dotyczyć analiz mechanicznych, termicznych i/lub przepływowych.