Semianrium: Analizy elektromagnetyczne w oprogramowaniu ANSYS

W dniu 21 marca 2017 r. o godzinie 12.15
odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki


STREFA AKADEMICKA


Plan wykładu:

1. Rozpoczęcie i wprowadzenie

2. Po co symulacja? Wstęp do MES i symulacji komputerowej

3. Możliwości oprogramowania w zakresie symulacji wolnozmiennych pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem analiz sprzężonych tj. połączenia analiz elektromagnetycznych z analizami mechanicznymi oraz termicznymi (Maxwell, Simplorer, RMxprt, PExprt).
·         projektowanie silników elektrycznych
·         cewki, dławiki, transformatory, szynoprzewody
·         elementy wykonawcze, czujniki
·         nagrzewanie indukcyjne, prądy wirowe, straty
·         rozkłady pól w aplikacjach elektroenergetycznych
 
4. Prezentacja oprogramowania - LIVE DEMO - analiza sprzężona elektromagnetyzm + termika.

5. Licencje akademickie
·         zawartość i przeznaczenie
·         dostęp do licencji i Portalu Użytkownika ANSYS
·         licencje na Politechnice Gdańskiej
6 Dyskusja i zakończenie
 
21 marca 2017 r. godzina 12.00 - 14:00

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Audytorium E1

Wstęp wolny.