Szukaj Logowanie Kontakt

 Zapraszamy do zapoznania się z terminami szkoleń

 na I kwartał 2017

 

Terminy szkoleń na I kw. 2017

MES dla praktyków 15 - 17 marzec 2017
Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES 20 - 22 marzec 2017
Optymalizacja konstrukcji 23 marzec 2017
Analizy termiczne i termomechaniczne w ANSYS 24 marzec 2017
Wstęp do obliczeń dynamicznych w LS Dyna 30 - 31 marzec 2017
Geometria i siatki na potrzeby analiz mechanicznych
w SpaceClaim DM
4 kwietnia 2017
Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych 5 kwietnia 2017
Dynamika Liniowa w ANSYS 6 - 7 kwietnia 2017
MES dla praktyków 10 - 12 kwietnia 2017
Programowanie w APDL 19 kwietnia 2017
Wprowadzenie do CFD - CFX 24 - 25 kwietnia 2017
Konferencja Symulacja 2017 Łódź 10 - 12 maja 2017
Wprowadzenie do ANSYS Maxwell 17 - 19 maja 2017
Analizy zmęczeniowe w nCode DesignLife 22 - 23 maja 2017