Seminarium:

The role of Vibration in Fatigue


Prowadzący: Peter Lavelle (HBM nCode)

Seminarium prowadzone w języku angielskim.

Koszt netto:  250pln  / osoby

Klienci posiadający aktywne wsparcie techniczne wykupione w firmie MESCO  - wstęp bezpłatny.

(wymagany formularz zgłoszeniowy - poniżej)

30.03.2016 - KATOWICE

Hotel Qubus,
Uniwersytecka 13,
40-007 Katowice


godz.10:00 - 15:00


Firma Mesco oraz firma HBM-nCode zaprasza na jednodniowe seminarium, które zostanie poświęcone roli, jaką odgrywają drgania w analizie zmęczeniowej.

Każde ciało posiadające masę drgań, a źródło tych drgań może być bardzo różne: praca silnika, obciążenia wywołane wiatrem bądź oporem aerodynamicznym, obciążeniem pochodzącym od fal, wstrząsy występujące w czasie transportu czy ruch obrotowy maszyn wirujących. Drgania powodują zmienne stany naprężenia, które mogą prowadzić do zniszczenia zmęczeniowego. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom, inżynier musi zrozumieć, że proces zmęczenia materiału oraz zjawisko drgań są ze sobą ściśle powiązane.

Prowadzący będzie kładł nacisk na podejście inżynierskie przy projektowaniu ze względu na zmęczenie wywołane drganiami, nie będzie skupiać się na równaniach matematycznych! Zrozumienie powiązania zjawiska drgań oraz trwałości produktu, pozwoli na uniknięcie podejścia zbyt konserwatywnego jak również na przeciwdziałanie zniszczenia produktu w czasie pracy.

Do kogo skierowane jest to seminarium:
 • Kierownicy działów rozwoju
 • Inżynierowie przeprowadzający testy drganiowe
 • Obliczeniowcy CAE
 • Konstruktorzy
Rekomendowana jest podstawowa wiedza z zakresu wytrzymałości materiałów i przetwarzania sygnałów.
Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.


Tematy poruszane w czasie seminarium:
 
 • Podstawy zmęczenia materiałów
 • Wprowadzenie do teorii drgań
 • Wytłumaczenie wpływu drgań na trwałość zmęczeniową
 • Tworzenie równoważników przebiegów czasowych drgań wzbudnika dla testów laboratoryjnych
 • Przeprowadzanie numerycznych analiz wibracyjnych przy użyciu metody elementów skończonych
 • Analizy drganiowa i trwałości na podstawie zmierzonych danych i wyników symulacji MES
 • Użycie oprogramowania nCode w analizach wibracyjnych, trwałości i zmęczenia materiałów


UWAGA:
Ze względu na duże zainteresowanie niniejszym seminarium i ograniczoną liczbę miejsc, jesteśmy zmuszeni zamkąć przyjmowanie nowych zgłoszeń.
Prosimy jednak osoby wciąż zainteresowane tym lub podobnym tematem o kontakt bezpośredni (np. telefoniczny) oraz odwiedzanie naszego portalu w przyszłości, gdyż niewykluczone, że podobne seminaria będą również organizowane w najbliższej przyszłości.{closed form20160330ncode}