Najbliższy termin:  3 czerwiec 2013, LUBLIN
Kontynuujemy cykl spotkań na uczelniach wyższych pod nazwą "ANSYS Academic Roadshow".  Naszym celem jest przybliżenie możliwości jakie otwiera oprogramowanie ANSYS w badaniach naukowych.  Pragniemy również zachęcić studentów do korzystania z licencji akademickich prezentując zastosowanie symulacji komputerowej w procesie projektowania i rozwoju produktu.  Naszymi gośćmi na wykładach będą przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu, którzy korzystają z oprogramowania ANSYS. 


STREFA AKADEMICKA


Plan wykładu:

 1. Rozpoczęcie i wprowadzenie
 2. Zastosowania symulacji komputerowych:
  - przepływy
  - mechanika
  - analizy szybkozmienne (explicit)
  - elektromagnetyzm
  - obliczenia rozproszone i sprzęt obliczeniowy
 3. Licencje akademickie: zawartość i przeznaczenie
 4. Dostęp do licencji i Portalu Użytkownika ANSYS
 5. Prezentacja przedstawiciela przemysłu
 6. Dyskusja

03 czerwiec 2013

Lublin

11:00-13:00

Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny

Aula A-1

 
 Wstęp wolny