Szukaj Logowanie Kontakt


Seminarium:

SYMULACJA KOMPOZYTÓW

Rozwiązania podnoszące efektywność analiz

XX.01.2011 - WARSZAWA
Hotel Jan III Sobieski

Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na dni informacyjne poświęcone zagadnieniom modelowania i analizy kompozytów w specjalistycznym pakiecie oprogramowania ANSYS i narzędziach wspomagających Composite PrePost oraz ESA Comp.

 
Podczas seminarium prezentowane będą zagadnienia związane z technikami symulacji materiałów kompozytowych, w tym wzmacnianych ciętym i ciągłym włóknem, rowingiem, matą, tkaniną, laminatów, płyt typu sandwich, struktur typu plaster miodu i tym podobnych.

Ważnym tematem będzie poprawny dobór właściwości materiałowych. Zostaną tu przedstawione możliwości narzędzia ESA Comp. Pozwala ono między innymi na analizę właściwości w wielu kierunkach dla różnych układów warstw laminatowych poprzez odtworzenie podstawowych testów warsztatowych m.i. zginania dwupunktowego, zginania prostego, rozciągania itp. 
 
Naszym gościem będzie ekspert w dziedzinie analiz kompozytów Dr XXXXXXXX z CADFEM Szwajcaria. Programista ESA Comp. Inżynierowie MESco  opowiedzą o  analizach wtrysku polimerów wzmacnianych włóknem oraz ich analiz mechanicznych.

W przerwach, będzie można podjąć dyskusję o możliwości wykorzystania programów ANSYS do rozwiązywania Państwa problemów technicznych. Ponadto, każdy uczestnik może liczyć na obiad, pakiet materiałów informacyjnych.

Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną prelekcji.

Chętnym wręczymy płyty CD z wersją demonstracyjną.

Kolejnego dnia po seminarium odzbędzie się kurs "Symulacja kompozytów" na który serdecznie zapraszamy.
 


Do kogo skierowane jest to seminarium:
 • kierownicy działów rozwoju produktu, osoby wykonujące analizy i zainteresowane wszechstronnymi symulacjami statycznymi i dynamicznymi elementów kompozytowych z wykorzystaniem metody elementu skończonego (MES) 
 • pracownicy naukowi, badający zachowanie się konstrukcji kompozytowych w warunkach laboratoryjnych,
 • technologowie i konstruktorzy spotykający się na co dzień z problemami ułożenia warstw laminatów.

 
Plan spotkania (10:00 - 15:00)

Powitanie gości i przedstawienie wykładowców.

Analizy materiałów kompozytowych - wstęp
 
ANSYS Composite Prepost w akcji:
 •  "Od modelu do wyników" przykład symulacji w ANSYS Workbench

Tematy główne :
 • Określenie właściwości kompozytu z informacji o składnikach
 • Testów czy symulacja - dobór warstw
 • Przygotowanie modelu MES konstrukcji
 • Analiza wytrzymałości FLF

Przerwa Kawowa

 
Zastosowanie technik specjalnych
 • Różnice w założonym i rzeczywistym  ułożeniu włókien - analiza drapingu
 • Dyskretne wzmocnienia i elementy
 • Zachowanie po uszkodzeniu LLF
 • Symulacja wtrysku tworzyw sztucznych z włóknem

Dyskusja przy obiedzie

15:00 Koniec spotkania