Szukaj Logowanie Kontakt


Seminarium:

ANSYS MULTIPHYSICS DAY

Obliczeniowe zagadnienia fizyki

19.10.2010 - KATOWICE
Hotel Angelo

Katowice, ul.Sokolska 24

20.10.2010 - WARSZAWA
Hotel Jan III Sobieski

Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
Organizowane przez nas dni informacyjne poświęcone będą zagadnieniom modelowania i analizy pól fizycznych oraz zjawisk sprzężonych w specjalistycznym pakiecie oprogramowania ANSYS.
Podczas prezentacji, będzie można dowiedzieć się w jaki sposób rozwiązywać zagadnienia stanów ustalonych i przejściowych  z zakresu mechaniki, termodynamiki i elektromagnetyzmu. Przedstawimy referaty o możliwościach ANSYS w tych symulacjach ilustrowane wynikami z przeprowadzonych w MESco symulacjami.

Ekspert w dziedzinie elektromagnetyzmu i pól sprzężonych Dr Jens Otto  z CADFEM opowie w jaki sposób poprawnie modelować skomplikowane efekty sprzężenia pól elektromagnetycznych. Inżynierowie MESco  opowiedzą o  analizach FSI oraz przedstawią różne przykłady z praktyki przemysłowej.

W przerwach, będzie można poddać dyskusji możliwości wykorzystania programów ANSYS do rozwiązywania Państwa problemów technicznych. Ponadto, każdy uczestnik może liczyć na obiad, pakiet materiałów informacyjnych oraz wersję demonstracyjną oprogramowania.

Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną prelekcji.Do kogo skierowane jest to seminarium:
 • kierownicy działów rozwoju produktu, osoby wykonujące analizy i zainteresowane wszechstronnymi symulacjami statycznymi i dynamicznymi pól fizycznych z wykorzystaniem metody elementu skończonego (MES) 
 • pracownicy naukowi, badający skomplikowane zjawiska oraz projektujący urządzenia pomiarowe
 • konstruktorzy przemysłu maszyn elektromagnetycznych, pracownicy zajmujący się aplikacjami mechatroniki

 
Plan spotkania (10:00 - 15:00)

Powitanie gości i przedstawienie wykładowców.

Wstęp do analizy pól sprzężonych - wyjaśnienie pojęć. 
 
Przykłady zastosowań:
 • Chłodzenie układów elektronicznych
 • Zagadnienia elektromechaniki
 • Mikro urządzenia (MEMS)
 • Przepływ i mechanika (FSI)
 • Przepływ wielofazowy
 • Fizyka plazmy w polu elektrycznym
 • Wtrysk i mechanika
 • Piezoelektryki
 • Mechanika i akustyka
 • Termomechanika (spawanie i hartowanie)
 • inne przykłady zastosowań

Przerwa Kawowa

Minimalizacja modeli dla Multiphysics: 
 • Czym są modele redukowane (ROM)
 • Symulacja systemów z Simplorer
  • analiza dynamiki zachowania urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych.
  •  wpływ parametrów sterowania na zjawiska fizyczne
  • zagnieżdżanie modeli MES wewnątrz Simplorer
  • zachowanie energii w analizie systemów
 • Przykład symulacji układu IGBT (kosymulacja: elektryczność-termika-obwód)

ANSYS Multiphysics w akcji:
 •  "Od modelu do wyników" przykład symulacji w ANSYS Workbench

Dyskusja przy obiedzie

15:00 Koniec spotkania