19-20 październik 2010: ANSYS Multiphysics Day (KATOWICE, WARSZAWA)

Seminarium:
ANSYS MULTIPHYSICS DAY
Obliczeniowe zagadnienia fizyki

19.10.2010 - KATOWICE
Hotel Angelo

20.10.2010 - WARSZAWA
Hotel Jan III Sobieski


Organizowane przez nas dni informacyjne poświęcone będą zagadnieniom modelowania i analizy pól fizycznych oraz zjawisk sprzężonych w specjalistycznym pakiecie oprogramowania ANSYS.

Podczas prezentacji, będzie można dowiedzieć się w jaki sposób rozwiązywać zagadnienia stanów ustalonych i przejściowych  z zakresu mechaniki, termodynamiki i elektromagnetyzmu. Przedstawimy referaty o możliwościach ANSYS w tych symulacjach ilustrowane wynikami z przeprowadzonych w MESco symulacjami.

Ekspert w dziedzinie elektromagnetyzmu i pól sprzężonych Dr. Jens Otto opowie w jaki sposób poprawnie modelować skomplikowane efekty sprzężenia pól oraz przedstawi przykłady z praktyki przemysłowej.

W przerwach, będzie można poddać dyskusji możliwości wykorzystania programów ANSYS do rozwiązywania Państwa problemów technicznych. Ponadto, każdy uczestnik może liczyć na obiad, pakiet materiałów informacyjnych oraz wersję demonstracyjną oprogramowania.

Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną prelekcji.
Każdy uczestnik dostanie 20% upust na wybrane szkolenie w MESco.
 

 
Wstępny plan seminarium:
  1. Powitanie gości
  2. Dlaczego analizy Multiphysics ?
  3. Fizyka zagadnień sprzężonych
    - Separowane pola fizyczne
    - Silne i słabe sprzężenie
  4. Modelowanie na poziomie złożoności systemów z uwzględnieniem MES
  5. Przykłady symulacji Multiphysics w przemyśle
  6. Dyskusja możliwości użycia ANSYS w nauce i badaniach