Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez firmę MESco dotyczące oprogramowania firmy ANSYS dla wyższych uczelni.

Uwaga: wymagana jest rejestracja - przejdź do formularza zgłoszeniowego


strefa akademicka
14 październik 2009 ŁÓDŹ
godziny: 14.30 - 16:00
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego,
sala nr 02
ul. Żwirki 36, Łódź
w godzinach 8.00-14.00 - odbędzie się seminarium
'ANSYS w mechanice' 
 

W czasie seminarium pragniemy przedstawić możliwości uczelnianej wersji oprogramowania z rodziny ANSYS.

Plan seminarium:

1. Wprowadzenie
2. Przygotowanie geometrii do symulacji
3. Dyskretyzacja modelu (budowa siatek)
4. Możliwości oprogramowania firmy ANSYS:
a) analizy wytrzymałościowe i zmęczeniowe - ANSYS Multiphysics;
b) symulacje przepływów - ANSYS CFX , ANSYS Fluent;
c) symulacje explicit (wybuchy, crash-testy itp) - ANSYS AUTODYN , LS-DYNA;
d) elektromagnetyzm - ANSYS Emag;
e) chłodzenie elektroniki - Icechip, Iceboard, Icepak
f) optymalizacja - DesignXplorer;
5. Licencjonowanie produktów uczelnianych (pakiety licencji, dofinansowania itp).
 

 
Seminarium przewidziane jest dla pracowników wyższych uczelni.
(ilość miejsc ograniczona)
 
  Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres email lub fax: (32)768-36-35

lub zarejestrować się poprzez poniższy formularz elektroniczny:
(*) - pola wymagane przy rejestracji