Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez firmę MESco dotyczące oprogramowania firmy ANSYS dla wyższych uczelni.


strefa akademicka
24 kwiecień 2009 GLIWICE
godziny: 12.00 - 15:00
Politechnika Śląska
Wydział Górnictwa i Geologii,
ul. Akademicka 2, sala nr 450

5 maj 2009

RZESZÓW
godziny: 13:30-15:00
Politechnika Rzeszowska
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Al.Powstańców Warszawy 8, Budynek L, sala 125

6 maj 2009

KRAKÓW
godziny: 11:00-12:30
ul.Mickiewicza 30,  sala 224, II-piętro C2 AGH

 5 czerwiec 2009 WARSZAWA
godziny: 14:00-15:30
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
ul.Koszykowa 79 - sala 101

W czasie seminarium pragniemy przedstawić możliwości uczelnianej wersji oprogramowania z rodziny ANSYS.

Plan seminarium:

1. Wprowadzenie
2. Przygotowanie geometrii do symulacji
3. Dyskretyzacja modelu (budowa siatek)
4. Możliwości oprogramowania firmy ANSYS:
a) analizy wytrzymałościowe i zmęczeniowe - ANSYS Multiphysics;
b) symulacje przepływów - ANSYS CFX , ANSYS Fluent;
c) symulacje explicit (wybuchy, crash-testy itp) - ANSYS AUTODYN , LS-DYNA;
d) elektromagnetyzm - ANSYS Emag;
e) chłodzenie elektroniki - Icechip, Iceboard, Icepak
f) optymalizacja - DesignXplorer;
5. Licencjonowanie produktów uczelnianych (pakiety licencji, dofinansowania itp).
 


Seminarium przewidziane jest dla pracowników wyższych uczelni.
(ilość miejsc ograniczona)
 
  Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres email lub fax: (32)768-36-35

lub zarejestrować się poprzez poniższy formularz elektroniczny:
 

Miejsce seminarium:
(zaznacz miejsce)
24.04.2009 - Gliwice
05.05.2009 - Rzeszów
06.05.2009 - Kraków
05.06.2009 - Warszawa
Imię nazwisko:
 Uczelnia:
 Wydział:
 Stanowisko:
E-mail:
Telefon:
Ulica:
 Kod:
 Miasto:
 Uwagi: