ANSYS AIM to nowy produkt, który został zbudowany na istniejących solverach ANSYS i jest skierowany głównie do konstruktorów dla których ważne jest uzyskanie wiarygodnych wyników aby poprawnie ocenić koncepcję lub wstępnie zweryfikować projekt. ANSYS AIM posiada możliwości obliczeniowe z zakresu mechaniki płynów, statyki liniowej i analiz elektromagnetycznych.

Ponieważ ANSYS AIM jest narzędziem dla konstruktorów, nie jest on przeznaczony do symulacji skomplikowanych zjawisk fizycznych. Ogromną zaletą ANSYS AIM jest łatwości użytkowania, szybkie ustawienie modelu i automatyczna generacja siatki elementów skończonych – a to wszystko w sprawdzonej technologii ANSYS. Dodatkowo posiada on zintegrowany moduł CAD: ANSYS SpaceClaim Direct Modeler – doskonałe narzędzie do przygotowania, parametryzacji i naprawy geometrii.
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA – ŁATWY INTERFEJS

Technologia ANSYS gwarantuje nam wysoką jakość generowanych wyników zarówno w dziedzinie mechaniki
jak i w przepływach i elektromagnetyzmie.


Ten sam model w AIM, FLUENT i Mechanical

  
Dzięki spójnej platformie ANSYS Workbench, modele
stworzone przez konstruktorów
w ANSYS AIM mogą być wykorzystywane w modułach ANSYS FLUENT
i ANSYS Mechanical. Dzięki czemu możemy
zachować ciągłość w pracach nad wirtualnym prototypem.

JEDNOKIERUNKOWE FSI

AIM pozwala na sprawdzenie jaki wpływ na zachowania mechaniczne konstrukcji ma przepływ.
Rozkład ciśnień jest wykorzystywany jako obciążenie w symulacji mechanicznej.
    
AIM nie jest konkurencją dla istniejącej struktury produktów ANSYS,
lecz uzupełnieniem luki między konstruktorami a analitykami.
Rosnące wymagania rynku powodują że symulacja jest wymagana
na coraz wcześniejszym etapie projektu. Intuicja nawet najbardziej
doświadczonych inżynierów powoli przestaje odgrywać kluczową
rolę ze względu na rosnący poziom skomplikowania konstrukcji
i wielofunkcyjny charakter większości produktów konsumenckich
oraz przemysłowych. Dlatego powstał ANSYS AIM – aby umożliwić
konstruktorom wstępną weryfikację swoich pomysłów.

AIM opis na stronie MESco

Spróbuj ANSYS AIM bez instalacji:  Link do Try It Now