nCode, to wiodąca na rynku marka oprogramowania do analizy trwałości, wytrzymałości zmęczeniowej, oraz kolekcjonowania i masowego przetwarzania danych testowych, oferowana przez HBM. Producent poinformował, że 2 lutego wydał wersję 9.0 swojego sztandarowego programu.  W tej wersji dostępne są nowe udoskonalenia i technologie dla analizy kompozytów, złącz spawanych, rekonstrukcji obciążenia, wieloczłonowej dynamiki oraz wizualizacji danych zapewniają niezrównane możliwości dla inżynierii i analizy wytrzymałości zmęczeniowej na podsatwie CAE.


Zobacz Video:
Możliwosci GlyphWorks //
Mozliwosci DesignLife
//
Mozliwosci Automatition
//
Możliwości Glyph XEPodsumowując nowości nCode v9:

nCode DesignLife

Narzędzie do wieloosiowej analizy zmęczeniowej na podstawie wyników z CAE (ANSYS, Nastran, Marc, Abaqus, Radios, LS-Dyna ...)
- Zmęczenie kompozytów dla modeli w 3D (SOLID) z analizą pękania wewnątrz
- Nowa metoda analizy złącz spawanych wg podejścia ASME Boiler & Pressure Vessel Code VIII (Division 2)
- Analiza dla HotSpot bez potrzeby stosowania specjalnej siatki
- Definicja złącz może być zautomatyzowana poprzez plik XML
- Rekonstrukcja sił obciążeń z wyników analizy zmęczeniowej
- W celu zwiększenia wirtualizacji nCode umożliwia pobranie danych z popularnych systemów Dynamiki brył sztywnych MSC Software AdamsTM oraz Altair MotionSolve?.
- Poprawiono wizualizację wyników umożliwiając animację
- Dodano moduł PowerTrain do analizy jednostek napędowych, silników elektrycznych oraz przekładni
Narzędzie używane między innymi w Pratt&Whitney do wysoko i  niskocyklowej analizy zmęczeniowej w obecności wysokiej temperatury

nCode GlyphWorks

Aplikacja do zawansowanego przetwarza danych, operacji na plikach binarnych, tekstowych, danych tabelarycznych z wielu urzadzeń do akwizycji danych.
- XYZ plot - wyświetlanie danych 3D
- Kolorowanie danych z GPS na mapie
- Generator spektrum wibracyjnych dla stołów wstrząsarkowych i testów zmęczeniowych
- Glyph analizy pełzania
- Glyph analizy zmęczeniowej w oparciu o model Haigha
- Zwiększone możliwości przygotowania raportów oraz ich automatyzacji
- Funkcje tworzenia okien użytkownika, dla automatyzacji procesów, rozszerzono o wprowadzanie plików danych
- Możliwość kontroli strefy czasowej
- Nowe przykłady
Narzędzie wykorzystywane w równeż w Honeywell Technology Solutions Lab  do masowego przetwarzania danych testowych

nCode Automation

Narzędzie do automatycznego tworzenia statystyk z oraz intuicyjnego przetwarzania danych z pomiarów w polu i ich prezentacji w postaci przejrzystych raportów.
- Automatyczne raportowanie przez witryny internetowe
- Pełna swoboda w konstrukcji bazy danych
- Przykładowe szablony
- Test Manager - ułatwiający łączenie danych z ich opisem (metadanymi)
- Indeksowanie danych testowych w trybie batch
- Połączenia szyfrowane HTP HTTPS oraz TCP
Narzędzie wykorzystywane np przy monitoringu online pojazdów testowych w PSA Reugeot Citroen

nCode Glyph XE

Jest to zbiór podstawowych funkcji GlyphWorks umożliwiający:
- Automatyczna naprawa danych testowych (odszumianie, korekcja trendu)
- Wizualizacja danych z GPS
- Kolorowanie danych na mapie GPS
- Podgląd danych testowych w oknie listy po podświetleniu
- Porównywanie danych testowych i ich statystyka
Narzędzie najczęściej dodawane do wszystkich urządzeń akwizycji danych firmy HBM, np espressoDAQ

nCode Viewer
Darmowa przeglądarka danych testowych
- teraz obsługuje pliki    
    nCode s3t
    nCode s3h
    nCode DAC
    SoMat SIF
    SoMat SIE

Napisz do nas by przetestować nowe narzędzia lub odwiedź webinaria na stronie nCode:
www.ncode.com/en/menu/ncodeevents/webinars/

Inżynierowie pomiarów również będą zainteresowani publikacjami z serii "pomiary tips-tricks" w których można dowiedzieć się jak bezbłędnie mierzyć moment, odkształcenia, przyspieszenia, siły oraz wagę.
https://www.hbm.com/en/menu/tips-tricks/