Tradycyjnie gdy zbliża się wiosna HBM/nCode dostarcza nam nowych narzędzi.

Ogłoszenie nowego wydania zawsze wiąże się z emocjami. Inżynierowie aplikacji nie próżnowali dodając wiele nowych i przydatnych funkcji.

Zobacz pliki wideo lub przeczytaj nasz opis:
Możliwosci GlyphWorks // Mozliwosci DesignLife // Mozliwosci AutomatitionUDOGODNIENIA OGÓLNE
Wielu użytkowników nCode chwali sobie uniwersalność dostarczaną przez pliki *.FLO przy bardzo małym ich rozmiarze dyskowym.  W niektórych przypadkach, jak archiwizacja danych lub rozwiązanie zdalne (RSM) przydatna będzie nowa funkcja "Package Process and Data" kompresująca plik FLO razem z danymi. Jest to jakby rozszerzenie wprowadzonej w wersji 7 funkcji "Save with Process and Data" zapisującej w procesie lokalizację danych na dysku.

Pliki pomocy zawierają nagrania wideo z samouczkami pozwalającymi jeszcze szybciej zacząć pracę ze środowiskiem GlyophWorks i DesignLife.

Wersja v8 również udostępnia możliwość przenoszenia danych między arkuszami pracy (Workspace). W ten sposób można podzielić proces na funkcjonalne bloki wykonawcze i każdy opracować na oddzielnym arkuszu. W celu udogodnienia przenoszenia danych mogą być stosowane automatycznie pliki tymczasowe.

Batch. Nowa funkcjonalność pozwala wczytać plik Open Script przetwarzania wsadowego do procesu w celu sprawdzenia jego działania. Zapisując plik do wykonania wsadowego z GUI można teraz z łatwością edytować go w notatniku wyłączając poszczególne linie znaczkiem komentarza #.

Jeśli użytkownik tworzy interaktywne procesy przetwarzania zawierające formularze zapytań może wybrać kolejność ich przetwarzania.

Różne funkcje debugowe zostały zintegrowane z gui. Funkcje Zoom i Pełen Widok, dawniej dostępne pod klawiszem F9 dodano również na pasku narzędzi w postaci ikon. W bardzo rozgałęzionych procesach można wyłączyć cześć nitek przez co znaki podłączone do tych ciągów nie będą przetwarzane. Udogodnieniem w tym momencie jest że wyłączone elementy są odznaczone kolorem.  Również przetwarzanie interaktywne może zostać uruchomione od dowolnego punktu, pozwalając zaoszczędzić czas po wprowadzonych zmianach.

Dokonano również przyspieszenia statystyki przetwarzania plików MTS RPC3.

ZMĘCZENIE: DESIGNLIFE
Prawdziwy dreszczyk jednak budzą nowe możliwości analizy zmęczeniowej w DesignLife gdyż udostępnione są oficjalnie dwa unikalne silniki optymalizacyjne.

Zmęczenie kompozytów:
Silnik analizy kompozytów z krótkim włóknem bazuje na zmodyfikowanym podejściu SN rozszerzonym o możliwość uchwycenia anizotropii własności. Podstawowym zastosowaniem jest symulacja polimerów po wtrysku oraz po wytłaczaniu, jednak również może być wykorzystany w przypadkach laminatów gdy ścinanie warstw może być zignorowane. DesignLife umożliwia teraz pobranie tensora naprężenia dla powłokowych elementów wielowarstwowych lub z obliczeń z wykorzystam danych z systemu CAE jak i specyficznych modeli materiałowych dostępnych np w DIGIMAT. Drugą istotną informacją jest orientacja tensora materiałowego w każdym punkcie całkowania. Tensor ten może zostać przeniesiony z symulacji wtrysku np system Simcon CADMOULD czy Autodesk MOLDFLOW lub w postaci pliku ASCII. Solver metodami analizy w płaszczyźnie krytycznej dla każdego punktu całkowania zlicza porcję uszkodzeń dostarczonych przez obciążenie. W postprocesor raportowane są informacje dla każdej warstwy jak i minimalna trwałość. Przykładem elementów dogodnych dla tego typu analiz mogą być części  samochodowe jak miska olejowa czy boczki karoserii

Zmęczenie wysokotemperaturowe:
Na zmęczenie termomechaniczne (TMF) składa się równoczesna interakcja wielu niekorzystnych efektów obniżających trwałość zmęczeniową. Najważniejszymi z nich są zmęczenie, pełzanie i utlenianie. Efekty te są w stanie się wzajemnie wzmacniać a lecz także znosić, jak w przypadku zdrowienia wysokotemperaturowego czy relaksacji, co wprowadza dodatkowe skomplikowanie.
Najnowsza wersja umożliwia analizę pełnej gamy takich przypadków. Model Chaboche dostępny w symulacji jest pierwszym elementem rozszerzającym silnik SN pozwalając uwzględnić przejście między różnymi temperaturami podczas cyklu. Temperatura może być uwzględniona w obciążeniu hybrydowym lub jako zdefiniowana dla każdej grupy materiałowej. Model Chaboche pozwala również na użycie korekcji naprężenia średniego wpisaną naturalne w równanie.  Użytkownik może zdecydować się na użycie stałej lub zmiennej temperatury w każdym cyklu. Wykorzystanie śledzenia temperatury cykl-po-cyklu umożliwia analizę zjawisk Termo-Mechanicznego zmęczenia  (TMF) w których zmiana temperatury i naprężeń są silnie powiązane. Drugi składnik zmęczenia wysokotemperaturowego nosi nazwę Chaboche Transient. Zastosowanie normalizacji obciążania względem temperatury umożliwia szybkie uwzględnienie efektów lepko-plastycznych jak pełzanie czy relaksacja w modelach analizowanych metodami stanów przejściowych w systemach MES. Wyniki takich symulacji są pobierane bezpośrednio do nCode dzięki czemu możliwa jest dokładna analiza relacji fazy i czasu obu obciążeń. Trzeci składnik TMF umożliwia samodzielną analizę pełzania. Uwzględnienie relacji naprężenie-temperatura umożliwia wyznaczenie czasu do zerwania. Do analizy pełzania dostępne sa modele Chaboche Creep oraz Larson-Miller.

Dla ilustracji możliwości nowych solverów dokumentacja udostępnia nowe samouczki 14-15-16.


Zmęczenie złącz klejonych
Technika łączenia elementów metalowych w przemyśle samochodowym ciągle się rozwija. Na przeciw wyzwaniom przez nią stawianym nCode udostępnił nowy silnik analizy
"Adhesive Bond CAE Fatigue" umożliwiający symulację uszkodzeń zmęczeniowych połączeń klejonych i mieszanych, klejonych i nitowanych. Metoda bazuje na rozważaniach analitycznych dla wzrostu szczelin w warstwie laminatowej. Na podstawie sił i momentów wyznaczana jest energia uwalniania podczas historii obciążenia w złączu i porównywana jest z wielkością progową wzrostu pęknięcia w złączu. W ten sposób możliwa jest analiza współczynników bezpieczeństwa. Symulacja jest swoistym rozszerzeniem funkcjonalności metody VOLVO stosowanej z powodzeniem w przemyśle do analizy złącz spawanych.Inne opcje
Mniej ważne, ale również istotne udogodnienia to między innymi zwiększenie możliwości providera Aero Spectrum umożliwiając szybszą analizę sekwencji wielu lotów. Kolejna ciekawa funkcja to możliwość wyprowadzanie listy cykli do pliku, poprzez opuszczenie superpozycji, kombinacji i zliczania cykli, umożliwia to późniejszą znacznie szybszą re-analizę. Typy elementów z ANSYS są widziane teraz w nCode jako grupy. Od tej wersji możliwe będzie stosowanie korekcji za pomocą parametru energii odkształcenia SWT dla silnika obliczeniowego multi-curve EN w przypadku gdy w zestawie danach znajduje się krzywa z R=-1 lub Sm=0
Prócz to w nowej wersji uzyskano bardzo duże przyspieszenie w rozwiązaniach równoległych na maszynach z dużą liczbą rdzeni (>6 core) uzyskując kontynuację liniowego przyrostu prędkości przetwarzania aż do 12 Core na platformach Linux i Windows.

PRZETWARZANIE W GLYPHWORKS
W palecie znaków pojawiają się nowe bloki analizy pełzania na podstawie sygnału (analogicznie dla bloków zmęczeniowych bez potrzeby użycia modelu MES)

Dokumentacja została rozszerzona o rozdziały dokładnie opisujące teorię metod wysoko cyklowej i nisko cyklowej analizy zmęczeniowej oraz pełzania.

W przypadkach analiz sygnałów dla maszyn wirujących często interesujące jest przyjrzenie się ewolucji konkretnej postaci w zależności od prędkości niż przeglądanie ustalonych częstotliwości. Nowy filtr "Order Tracking Filter Glyph" pozwala śledzić tę zmianę przez użycie filtra Butterworth z oknem przepuszczania uzależnionym od aktualnej prędkości.

Blok analizy danych z GPS może służyć do wyboru kawałka trasy do dalszej analizy. Porostu wystarczy zaznaczyć region myszką. Zaznaczenie może zostać przeniesione dalej na pozostałe kanały sygnału pomiarowego.

Nowinką prezentowaną na konferencji nCode w Paryżu była możliwość synchronizacji nCode Glyphworks z danymi np ze zwykłych telefonów komórkowych. Dane czasu, pozycji, prędkości oraz dokładności mogą być wczytane i przetwarzane jako macierze. Jeśli urządzenie odbiorcze (np. smartfon czy iPhone) posiada akcelerometr lub magnetometr również i te informacje mogą zostać analizowane wraz z danymi GPS. Z tych informacji łatwo wyznaczyć opory ruchu pojazdu, a zaraz po tym zużytą mocy w każdym momencie pracy. Dla pojazdów hybrydowych może oznaczać to analizę możliwości odzyskania energii. Jeśli pojazd jest wyposażony w urządzenia akwizycji danych wyniki pobrane z GPS służyć mogą do wykrywania anomalii w pracy silnika, przykładowo problemów z sterowaniem, uszkodzeń części itp.
W ten sposób można analizować, porównywać i wnioskować o flocie pojazdów wykorzystując bardzo tanie w otrzymaniu dane geograficzne. Stanowi to szczególnie ciekawą opcję dla producentów różnych pojazdów w podłączeniu z masowym przetwarzaniem i raportowaniem udostępnionym przez nCode Automatition.

Wiele udogodnień wprowadzono w funkcjach przetwarzania danych tabelarycznych umożliwiając ich dzielenie, dodawanie, filtrowanie oraz operacji bazujących na funkcjach statystycznych. Porównanie danych może bazować teraz również na danych tekstowych, np metadanych.

W analizie arytmetycznej histogramów usunięto ograniczenie polegające na równości liczby ziaren. W tej chwili można prowadzić równania na nieidentycznych rozkładach.

Przetwarzane raporty w Studio mogą być teraz dodawane na koniec pliku Word rozszerzając jego treść o kolejne strony z każdym kolejnym uruchomieniem. Jest to bardzo przydatne przy przetwarzaniu wielu kolejnych plików w trybie "Concatenate"

Umożliwiono również wczytywanie nowych formatów wielokolumnowych danych binarnych z systemów akwizycji i przetwarzania (DSP) jak DSPCon DATX oraz HBM MEA.  Prócz tego możliwe jest uzyskanie bibliotek programistycznych C++ API dla formatu S3T co szczególnie jest istotne dla firm produkujących sprzęt pomiarowy, chcących uzyskać kompatybilność z oprogramowaniem nCode.

AUTOMATYZACJA RAPORTÓW: Automation
Narzędzie Automation służy do prezentacji raportów online (np za pomocą przeglądarki www) tworzonych przez przetwarzanie danych po stronie serwera. Obsługa danych danych może być dokonywana nawet z urządzeń przenośnych jak palmtopy czy tablety co jest bardzo interesujące dla inżynierów testu którzy muszą często przemieszczać się po między różnymi stanowiskami na hali ale chcieli by mieć dostęp do danych zbieranych na bieżąco.

Szereg nowości obejmuje możliwość tworzenia własnego nazewnictwa w strykturze przetwarzania. Teraz możemy nazwać obiekty klasyfikowane dla działu statystyki np Zdarzenie, po czym dla działu pomiarów będzie figurować nazwa Przebieg. Nagłówki raportów będą generowane zgodnie z wytycznymi dla danego działu.

Raporty mogą być wysyłane zgodnie z regułami, przykładowo jeśli zostanie przekroczona założona liczba kilometrów przez flotę, wysyłany jest raport zbiorczy na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu zamówienia dodatkowego paliwa, natomiast gdy dodatkowo wystąpi przekroczenie prędkości dla któregokolwiek z pojazdów, wysłany będzie raport pod Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozszerzono możliwość prezentacji raportów w postaci tabel "Matrix Report" o nagłówki zależne od metadanych. Można dodawać własne grafiki, tworzyć prezentacje wyników złożone z wielu okienek. Przetwarzany raport może być wciągnięty ze Studio.

Ponadto zoptymalizowano silnik wyszukiwania przyspieszając przetwarzanie zapytań z wieloma wariantowymi zmiennymi.


Podsumowując nowości v8:

nCode DesignLife
- Zmęczenie Thermo-Mechanicne uwzględniające efekty pełzania i utleniania
- Analiza zmęczeniowa kompozytów z krótkim włóknem
- Analiza złącz klejonych i mieszanych klejonych-nitowanych
- Duże zwiększenie wydajności analizy w DesignLife

nCode GlyphWorks
- Analiza pełzania wprost z pomiarów wysokotemperaturowych
- Graficzna edycja trasy w GPS display
- Filtrowanie po składowych rzędzie
- Nowy rozdział teorii zmęczeniowej dla GlyphWorks

nCode Automation
- Poszerzone możliwości raportowania
- Nazywanie obiektów i struktur danych przez użytkownika
- Polepszenie czytelności i funkcjonalności raportów
- Duże zwiększenie wydajności podczas realizacji zapytań do baz danych


nCode był był wykorzystywany  między innymi w analizach:
zawieszeń VOLVO, silników dla Citroen i Peguot, wykorzystywano go w programie F-35 Lightning II Joint Strike Fighter,

Najwięksi użytkownicy nCode na świecie:

PSA, General Motors, Turbomeca, BAE Systems, Sikorsky,