CAD-FEM ihf Toolbox (CiT) dla ANSYS

CAD-FEM tools to zbiór zaawansowanych narzędzi napisanych przy użyciu funkcjonalności UDF w ANSYS.

W skład zestawu v2010 wchodzą:

Virtual Welding Simulation (VWS)
Rozszerzenie licencji ANSYS Mechanical lub wyższej, bazujące na technologii UPF, pozwalające z dużą dokładnością symulować deformacje i powstawanie naprężeń własnych w/i po procesie spawania. VWS wprowadza do ANSYS specjalistyczne modele materiałów bazujące na mechanice mikrostrukturalnej materiału, modele plastyczności dla materiałów z pamięcią kształtu indukowaną zmianą temperatury i przemianami alotropowymi, modele źródeł ciepła palnika, funkcje modelowania przemieszczania źródła oraz powstawania spoiny, w pełni utylizując możliwości ANSYS Mechanical czy licencji Akademickich.

Używając VWS możliwe jest uzyskanie wyników takich jak:
- rozkład temperatur
- właściwości struktury
- dystrybucja twardości
- deformacje
- naprężenia własne

Narzędzie z powodzeniem może być stosowane do analizy:
- procesu spawania za pomocą różnych definiowalnych
  źródeł - od palnika, plazmy, lasera aż po spawanie elektronowe
- technologii spawania, kolejności i kierunku nakładania warstw
- zgrzewania
- napawania
- hartowania

NLISO2009
Identyfikacja parametrów modelu Voce bazująca na danych testowych

Model Holzapfela
Model materiału służący do symulacji zachowania anizotropowego materiałów hipersprężystych, polimerów i elastomerów, np. włóknistej tkanki ludzkiej

W wersji 4.0 dodano narzędzia:

moldSim*
transfer danych z analizy wtrysku tworzyw sztucznych (np ModlFlow) do ANSYS

WB/FKM WB/FKM Weld
analiza zmęczeniowa wg zaleceń FKM Analytical Strength Assessment

SBSound
analiza mocy źródeł dźwięku na powierzchniach  wibrujących, drgających konstrukcji mechanicznych, bez konieczności symulacji akustycznej czy FSI

MultibodyCMS
tworzenie i analiza w środowisku Workbech super-elementów

MOR4ANSYS
narzędzia wspomagające tworzenie modeli o zredukowanej liczbie stopni swobody służących głównie dla symulacji obwodowej, np w SimuLink lub Simplorer

Zbiór funkcji i narzędzi dostarczany jest wraz z dokumentacją, przykładami oraz kodem źródłem, pozwalającym dokonywać dalszych, szeroko pojętych modyfikacji w celu dostosowania do aktualnych potrzeb klienta.
Zapytaj nas o ofertę.

Strona producenta: https://www.cadfem.de/produkte/ansys/cadfem-ansys-extensions.html

Film pokazujący użycie narzędzia FKM (j.Niemiecki):  https://www.youtube.com/watch?v=nrMYF4Zrg8k

Zobacz też MESco HotSpot Toolbar dla ANSYS Workbench