Szukaj Logowanie Kontakt

MESco HotSpot Toolbar dla ANSYS Workbench


MESco HotSpot Toolbar jest narzędziem stworzonym w MESco, weryfikującym wytrzymałość zmęczeniową złącz spawanych metodą HotSpot dla konstrukcji z aluminium oraz stali. Narzędzie wywołuje się z poziomu śrowiska ANSYS Workbench, a następnie kontynuuje pracę w oknie Mechanical Simulation. Pasek funkcji MESco HotSpot Toolbar pojawia się pod ikoną Kreatora Analiz
Jako narzędzie podstawowe wystarcza ANSYS DesignSpace.

 
W pasku narzędzi zaimplementowano funkcje pozwalające na:
- Definicję właściwości i położenia spoiny
- Ustawień siatki wymaganej jakości
- Definicji obciążenia
    - Zliczanie cykli Rainflow dla zmiennej amplitudy
- Pobrania wyników ze ścieżek
- Tworzenia raportów z wynikami
   - żywotności zmęczeniowej,
   - współczynnika bezpieczeństwa,
   - porcji uszkodzeń,
- Wszystkie funkcje jak i raport działają w języku polskim

 

Obecnie zaimplementowane zostały zalecenia międzynarodowego instytutu spawalnictwa IIW, jednak narzędzie na życzenie klienta możemy dostosować do wybranych norm.

 

Normy realizujące obliczenia metodą HotSpot:  

  • IIW Report XIII-1539-96/XV-845-96, Recommendations for Fatigue Design of Welded Structures; June 2002;
  • HSE; 1995, Steel tubular structures;
  • BS7608; 1993, Code of Practice for Fatigue Design and Assessment of Steel Structures;
  • PD5500; Specification for Unfired Fusion Welded Pressure Vessels; 2000;
  • EN 13001-3-1, 15. Krane - Konstruktion allgemein - Teil 3-1: Grenzzustände und Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken; August 2010;
  • PN EN 13445-3 2009 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie (oryg.);
  • PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-9: Zmęczenie;
  • DNV-RP-C203 "Fatigue design of offshore steel structures" April 2010;
Narzędzie MESco HotSpot Toolbar powstało w oparciu o otwartą architekturę środowiska Workbench połączoną z know-how specjalistów z MESco. Jest dobrym przykładem oferowanej przez nas kastomizacji oprogramowania dla indywidualnych potrzeb klienta.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość dostosowanie do dowolnej w/w normy, jak również przetłumaczenie na języki obce (angielski/niemeicki).

Podobnie jak wersja Polska ANSYS Workbench, narzędzie MESco HotSpot Toolbar jest dostarczane bezpłatne dla posiadaczy komercyjnych licencji ANSYS z aktywną obsługą techniczną w MESco. Istnieje możliwość realizacji kursu wprowadzającego do obsługi programu.
 

Wersja mini dla ANSYS Mechanical 14.5: HotSpotToolbar20131007mini.zip