Czy zastanawiałeś(aś) się kiedyś nad optymalizacją konstrukcji? 
Czy napotkałeś(aś) na problem wpływu różnych czynników na ostateczną funkcjonalność konstrukcji?
Jak rozwiązać problem optymalizacji wieloparametrowej?