Czas trwania:
2 dni
 
Cena za osobę:
Cena standardowa:  1600 PLN netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS:  1300 PLN netto
Pracownicy wyższych uczelni:  1300 PLN netto
Studenci:  1000 PLN netto

 

Poziom:
Podstawowy, zalecany udział w kursie Geometria i Siatki
 

Cel kursu:

Celem tego kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi symulacji komputerowych przepływu. Kurs prowadzony jest w oparciu o programy: ANSYS CFX lub ANSYS FLUENT, oraz CFD-Post. W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się definiować analizę przepływową od określenia modeli fizycznych, warunków brzegowych, właściwości materiałowych, poprzez ustawienia solwera do obróbki wyników. Każdy z etapów zostanie szczegółowo omówiony oraz przedstawione zostaną dobre praktyki związane z każdym z nich. Kurs oferuje przekrój przez większość podstawowych typów analiz, np. konwekcja naturalna i wymuszona, termika i radiacja, elementy obrotowe, modelowanie turbulencji.

Po zakończeniu kursu użytkownik będzie w stanie od podstaw zbudować model matematyczny CFD w oparciu o siatkę numeryczną, wykonać obliczenia oraz przeanalizować wyniki.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do inżynierów, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspierające proces projektowy, ale nie pracowali wcześniej w ANSYS CFD. Zakładana jest znajomość podstaw teorii mechaniki płynów i przepływu ciepła pozwalająca na sformułowanie problemu oraz analizę wyników. Kurs nie obejmuje również kwestii związanych z tworzeniem geometrii i siatki numerycznej. W przypadku nieznajomości tego zagadnienia zalecamy udział w kursie Geometria i Siatki.

Program:
  • Wprowadzenie – zalety stosowania analiz CFD, etapy symulacji
  • Omówienie interfejsu użytkownika narzędzia Fluent/CFX
  • Definicja właściwości materiałowych
  • Warunki brzegowe
  • Post-processing
  • Ustawienia solwera
  • Modelowanie turbulencji
  • Przepływ ciepła
  • Dobre praktyki

Formularz zgłoszeniowy PDF