Kurs wprowadzający użytkownika do obsługi narzędzi: ANSYS MeshingSpaceClaim Direct Modeler, oraz środowiska ANSYS Workbench

Kurs umożliwi uczestnikom samodzielną pracę w  przygotowaniu symulacji CFD w środowisku ANSYS Workbench. 

Czas trwania: 2 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 1 600,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 1 300,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 1 300,00 PLN/netto
Studenci 1 000,00 PLN/netto
Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia:

Dwudniowy kurs Geometria i Siatki skupiony jest na zaznajomieniu uczestnika z efektywnymi metodami tworzenia i naprawy geometrii oraz dyskretyzacji modelu.
Kurs oparty jest na dwóch podstawowych narzędziach do obróbki modelu – SpaceClaim oraz Meshing.
Po zakończeniu kursu użytkownik będzie w stanie stworzyć samodzielnie geometrię, naprawiać oraz wprowadzać uproszczenia do istniejących modeli, oraz przeprowadzać dyskretyzację modelu wraz z oceną jakościową siatki.

Dla kogo?

Kurs jest dedykowany dla osób, którzy chcą poznać techniki służące do budowania modeli, naprawy i przygotowania geometrii oraz tworzenia siatek numerycznych do analiz numerycznych (CFD oraz FEA).
Nie jest wymagane żadne doświadczenie w zakresie symulacji komputerowych.

Program:
 • Prezentacja interfejsu użytkownika oraz oferowanych funkcji środowiska SpaceClaim
 • Modelowanie 2D i 3D
 • Zaawansowane operacje 3D
 • Uproszczenia i tworzenie geometrii na potrzeby symulacji
 • Przygotowanie modelu typu beam-shell na podstawie modelu typu solid
 • Parametryzacja modeli z uniwersalnych formatów (np: STP) i inne zaawansowane operacje.
 • Obsługa interfejsu narzędzia Meshing
 • Algorytmy siatkowania
 • Globalne ustawienia siatek
 • Lokalne ustawienia siatek
 • Jakość siatki

Formularz zgłoszeniowy PDF