siatka

Kurs wprowadzający użytkownika do obsługi narzędzia ANSYS Meshing, oraz środowiska ANSYS Workbench

Kurs umożliwi uczestnikom samodzielną pracę w  przygotowaniu symulacji CFD w środowisku ANSYS Workbench.  

Czas trwania: 1 dzień
Cena za osobę:
Cena standardowa 900,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 700,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 700,00 PLN/netto
Studenci 550,00 PLN/netto

Uwaga: W przypadku zamówienia również kursu Geometria na potrzeby CFD lub Wprowadzenie do CFD, koszt kursu wynosi 800 PLN netto bez zniżki, oraz 650 i 500 PLN netto odpowiednio dla pozostałych kategorii.

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia:

Kurs Siatki na potrzeby analiz CFD skupiony jest na zaznajomieniu uczestnika z efektywnymi metodami dyskretyzacji przestrzennej modeli do celów analiz przepływowych. Kurs oparty jest na podstawowym narzędziu do siatkowania – ANSYS Meshing.
Po zakończeniu kursu użytkownik będzie w stanie stworzyć samodzielnie siatkę numeryczną na przygotowanej wcześniej geometrii, oraz oceniać jej jakość.

Dla kogo?

Kurs jest dedykowany dla osób, którzy chcą poznać techniki służące do siatkowania modeli do analiz numerycznych CFD.
Nie jest wymagane żadne doświadczenie w zakresie symulacji komputerowych.

Program:
  • Interfejs narzędzia Meshing
  • Algorytmy siatkowania
  • Globalne ustawienia siatek
  • Lokalne ustawienia siatek
  • Jakość siatki