Szukaj Logowanie Kontakt

 
Czas trwania: 1 dzień

Cena za osobę:
Cena standardowa 1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 800,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto

Poziom:
Zaawansowany. Wymagana dobra znajomość zagadnień z zakresu CFD i MES.
Cel kursu:
Zaznajomienie zaawansowanych użytkowników z możliwościami platformy ANSYS Workbench w prowadzeniu analiz sprzężonych. Prezentowane będą metody prowadzenia symulacje gdzie przepływ medium powoduje odkształcenie mechaniczne, które z kolei zmienia charakter przepływu. W części teoretycznej przedstawione będą podstawowe metody sprzężenia jawnego i niejawnego w solverach ANSYS, jak również specjalne metody analizy zjawisk FSI. Omówione zostaną kluczowe ustawienia poszczególnych pól fizycznych, mające wpływ na dokładność wyników jak i czas rozwiązania.

Dla kogo?

Szkolenie wymaga znajomości zarówno podstaw analiz dynamicznych, termicznych jak i przepływowych w produktach ANSYS.

Program:

  • Wstęp do modelowania interakcji ciało stałe ciecz (FSI)
  • Przykłady zastosowania w przemyśle
  • Sprzęgnięcie jednostronne CFX>ANSYS
  • Podejście "Immersed Solid"
  • Ruch siatki oraz remeshing
  • Podejście z zastosowaniem solvera brył sztywnych "6-DOF"
  • Sprzęgnięcie dwustronne CFX<>ANSYS 

Rys.1 Przykład modelu FSI: Tłumienie drgań swobodnych w lepkiej cieczy. Belka podatna, wstępnie naprężona, zanurzona w cieczy o nieznacznej lepkości. Model MES liczony w ANSYS, ciecz w CFX. Widoczny kontur ciśnień oraz wektory prędkości. Na środku wykres wypadkowej przemieszczeń końca belki.

USŁUGI MESCO

REFERENCJE

ANSYS WORKBENCH

STREFA AKADEMICKA

ZASTOSOWANIA


Warning: Creating default object from empty value in /www_joomla2019/modules/mod_vertical_menu/core/MenuBase.php on line 101