d space6 03

Kurs prowadzony w środowisku ANSYS Workbench. Prezentowana będzie metodologia wykonywania analiz dynamicznych z zakresu: analizy modalnej, harmonicznej, response spectrum, drgań losowych (random vibration) i analizy dynamicznej w czasie (transient structural). 

Kurs jest skierowany do użytkowników mających wcześniejsze doświadczenie w symulacji metodą elementów skończonych. 

 
Czas trwania: 
2 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 1 600,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 1 300,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 1 300,00 PLN/netto
Studenci 1 000,00 PLN/netto
Poziom: 
Średniozaawansowany, wymagana znajomość z zakresu podstaw MES

Cel kursu:

Zaznajomienie uczestników z metodami analiz z zakresu dynamiki liniowej w środowisku ANSYS Workbench. Przedstawiona będzie procedura wykonywania analizy modalnej, harmonicznej, response spectrum, drgań losowych (random vibration) i analizy dynamicznej w czasie (transient structural).

Dla kogo?

Kurs jest skierowany do inżynierów posiadających doświadczenie w prowadzeniu analiz numerycznych.

Program:
 • Podstawy analiz dynamicznych
 • Analiza modalna (wyznaczanie częstotliwości drgań własnych i wektorów własnych układu)
  • Podstawy analizy modalnej
  • Uwagi dla analizy modalnej złożeń
  • Współczynniki uczestnictwa i masa modalna
  • Różne solvery analiz modalnych
  • Analiza modalna systemów słabo tłumionych
 • Analiza harmoniczna
  • Podstawy analizy harmonicznej
  • Przejście z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości
  • Ustawienia dla analizy harmonicznej
  • Stosowanie metody superpozycji modalnej dla liniowych analizach harmonicznych
  • Analiza harmoniczna z tłumieniem, grupowanie wyników i wektorów resztkowych
 •  Analizy w stanie nieustalonym dla systemów liniowych
  • Analizy w stanie nieustalonym z obciążeniami zmiennymi w czasie ANSYS Workbench
  • Uwagi dla liniowych analiz w stanie nieustalonym
  • Zadawanie obciążeń
  • Wybór właściwej wartości kroku czasowego
  • Stosowanie metody superpozycji modalnej