kurs autodyne strSzkolenie wprowadzające do programu ANSYS Explicit STR opartego na solverze AUTODYN. Narzędzie to pozwala na efektywną symulację silnie nieliniowych zjawisk fizycznych zachodzących często w czasie poniżej sekundy.

Czas trwania: 1 dzień

Cena za osobę:
Cena Standardowa 1000,00 PLN/netto
Klienci posiadający aktywną usługę TECS 800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni  800,00 PLN/netto
Studenci 600,00 PLN/netto
Poziom: 
Średniozaawansowany, wymagana znajomość środowiska Workbench.

Cel kursu:

Kurs jest rozwinięciem szkolenia MES dla Praktyków wprowadzającym użytkowników w analizy dynamiczne explicit. Analizy dynamiczne explicit to analizy zjawisk dziejących się w krótkich czasach, często bardzo nieliniowe takie jak: uderzenia, upadki, procesy technologiczne z dużym odkształceniem materiału i inne.  Celem jest poznanie moduły ANSYS Explicit bazującego na solverze AUTODYN,

Dla kogo?

 Użytkownicy ANSYS Workbench chcący rozszerzyć swoje umiejętności o analizy dynamiczne

Program:
  • Wprowadzenie, ustawienia analizy i workflow
  • Podstawy teoretyczne sformułowania "explicit" i różnice między sformułowaniem "implicit"
  • Warunki brzegowe i początkowe w analizach explicit
  • Tworzenie siatki MES pod kątem analiz dynamicznych
  • Modele materiałowe
  • Kontakt
  • Ustawienia analizy