11 crashautoSzkolenie wprowadzające do programu ANSYS LS-DYNA. Narzędzie to pozwala na efektywną symulację silnie nieliniowych zjawisk fizycznych zachodzących często w czasie poniżej sekundy. 

Czas trwania: 
2 dni
Cena za osobę:
Cena Standardowa 1 600,00 PLN/netto
Klienci posiadający aktywną usługę TECS 1 300,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni  1 300,00 PLN/netto
Studenci 1 000,00 PLN/netto
Poziom: 
Zaawansowany, wymagana znajomość zagadnień z dynamiki liniowej.

Cel kursu:

Kurs ma na celu wprowadzenie użytkownika w teorię metody "explicit" w zagadnieniach nieliniowych, zapoznanie z podstawowymi ustawieniami programu LS-Dyna i modelowaniem zjawisk szybkozmiennych. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona o ciekawe przykłady praktyczne pozwalające na samodzielną pracę z programem po ukończeniu kursu.

Dla kogo?

 Kurs dla inżynierów biorących udział w procesie projektowym lub rozwojowym produktów narażonych na działanie szybkich impulsów siły. Szkolenie może również okazać się przydatne dla inżynierów w działach testów. Testy dynamiczne są często drogie, a ich wyniki nie zawsze łatwe w interpretacji. Symulacje dynamiczne pozwolą w lepszym zrozumieniu badanych zjawisk. 

Program:
 • Podstawy teoretyczne sformułowania "explicit" i różnice między sformułowaniem "implicit"
 • Kontrola kroku czasowego
 • Opis pliku wsadowego
 • Biblioteka elementów
 • Modele materiałów
 • Obciążenia i warunki brzegowe
 • Definicja kontaktu
 • Opis plików wynikowych
 • Rekomendowane ustawienia
 • Pre i postprocessing w programie LS-PREPOST
 • Przykłady praktyczne